Έγκριση από το ΥΠΑΑΤ απαγορευμένης στην ΕΕ ουσίας σε φυτοφάρμακα

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

11/7/2013

 

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον κ. Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

 

Θέμα: «Έγκριση από το ΥΠΑΑΤ απαγορευμένης στην ΕΕ ουσίας σε φυτοφάρμακα»

Το διχλωροπροπένιο είναι μια επικίνδυνη τοξική ουσία που χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο φυτοπροστατευτικό για κηπευτικά και φρούτα.
Μολονότι η εν λόγω ουσία είναι απαγορευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω επικινδυνότητας και ύποπτη καρκινογενέσεων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ, στην Ελλάδα γίνεται κατά παρέκκλιση συστηματική χρήση της. Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Greenpeace, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ και 4 χρόνια εγκρίνει προσωρινές άδειες 120 ημερών για χρήση της ουσίας 1,3-διχλωροπροπένιο που βρίσκεται σε φυτοφάρμακα των εταιρειών BASF Argo Ελλάς ΑΒΕΕ και Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ (τελευταία προσωρινή έγκριση 12.6.2013).

Το ΥΠΑΑΤ για την έγκριση αναφέρεται στο άρθρο 53 Κανονισμού 1107/ 2009 της ΕΕ που επιτρέπει κατά παρέκκλιση τη χρήση απαγορευμένων ουσιών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες, μόνο σε «επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» και μόνο για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, σε περίπτωση που το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα εύλογα μέσα.
Επειδή είναι αμφίβολο κατά πόσο οι συνεχείς εγκρίσεις της ουσίας εμπίπτουν στην παραπάνω διάταξη περί κινδύνου που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα μέσα, ιδιαιτέρως από τη στιγμή που κυκλοφορούν εναλλακτικές μη επικίνδυνες δραστικές ουσίες, καθώς και σε ποιο βαθμό και με ποια μέσα διασφαλίζεται η «περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση» της ουσίας,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Προτίθεται να μην επανεγκρίνει κατ’ εξαίρεση τη χρήση της ουσίας 1,3-διχλωροπροπένιο και να κατευθύνει τους παραγωγούς στη χρήση εναλλακτικών μη επικίνδυνων δραστικών ουσιών για την προστασία των προϊόντων τους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκη Φούντα

Γρηγόρης Ψαριανός

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου εδώ: