Έντονο το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στη χώρα μας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ
25/9/2012
Προς τον κ. Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Έντονο το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στη χώρα μας».

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διενεργηθεί σε διεθνές επίπεδο, ο σχολικός εκφοβισμός, το «bullying» όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, αφορά περίπου στο 15% -20% της μαθητικής κοινότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Τα στοιχεία των ερευνών δείχνουν ότι και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι σημαντικά και αυξανόμενα, καθώς το 10%-15% των μαθητών πέφτουν θύματα διαφόρων μορφών εκφοβισμού στο σχολείο.

Στη χώρα μας φορείς υλοποίησης σχετικής έρευνας έχουν υπάρξει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα ο έμμεσος σχολικός εκφοβισμός σε βάρος μαθητών χαρακτηρίζει περισσότερο τη συμπεριφορά μαθητών στα σχολεία των χωρών του νότου της Ευρώπης και των Βαλκανίων, απ’ ό,τι των βoρειοδυτικών κοινωνιών όπου ο άμεσος εκφοβισμός εμφανίζεται εντονότερος. Σύμφωνα με την καταγραφή των στοιχείων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σχεδόν το 90% των μαθητών όλων των ηλικιών, υπήρξε θύμα ή θύτης εκφοβισμού.
Παρατηρείται, επίσης, ότι οι μορφές έμμεσου εκφοβισμού (διάδοση απειλών, περιθωριοποίηση) καταλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό στα ελληνικά σχολεία απ’ ότι ο άμεσος εκφοβισμός (ξυλοδαρμοί, συμπλοκές), ενώ επισημαίνεται έξαρση του διαδικτυακού εκφοβισμού στη μαθητική κοινότητα.
Μέσω της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι αλλοδαποί μαθητές θυματοποιούνται όταν αποτελούν τη μειοψηφία της τάξης ή του σχολείου, ενώ όταν το ποσοστό τους ανέρχεται στο 50-70% ομαδοποιούνται και στρέφονται κατά της κυρίαρχης γηγενούς ομάδας μαθητών.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, έρευνα της VPRC για τη σχέση των νέων με τη βία, που πραγματοποιήθηκε σε 700 μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την περίοδο 13-29 Φεβρουαρίου 2012 και τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας. Σύμφωνα με την έρευνα οι μαθητές αποστρέφονται τη βία σε υψηλά ποσοστά. Ειδικότερα, το 84% διαφωνεί με την άποψη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η βία είναι δικαιολογημένη, ωστόσο 7 στους 10 μαθητές δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει στο σχολείο τους φαινόμενα βίας.
Αναφορικά με τις υλικές καταστροφές, συχνότερα φαινόμενα αποτελούν οι καταστροφές διδακτικού υλικού (35%), οι καταστροφές εξοπλισμού (33%), της κτιριακής υποδομής (27%) και ακολουθούν οι καταστροφές αντικειμένων ιδιοκτησίας μαθητών (20%). Επίσης, ερωτηματικά ως προς τις συνθήκες φύλαξης των σχολικών χώρων προκαλεί το γεγονός ότι το 20% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει συχνό φαινόμενο τις διαρρήξεις και τις κλοπές αντικειμένων.
Από την εν λόγω έρευνα προέκυψε ότι η ενδοσχολική βία στη χώρα μας είναι κυρίως λεκτική. Ενώ καταγράφηκαν υψηλά ποσοστά σε περιστατικά χλευασμών (88%) και διάδοσης αρνητικών σχολίων (67%), ωστόσο, μόλις το 11% των μαθητών παραδέχεται ότι έχει πρωταγωνιστήσει ως θύτης σε επεισόδιο ενδοσχολικής βίας.
Τα περιστατικά σχολικής βίας συχνά αποσιωπώνται και συνεπώς δεν αντιμετωπίζονται. Ως εκ τούτου, απαιτείται η εφαρμογή εκπαιδευτικών πρακτικών με σκοπό την άμεση και ουσιαστική αντιμετώπιση του εν λόγω κοινωνικού φαινομένου.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί και να περιοριστεί το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στη χώρα μας;
2. Ποια τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει (επιμόρφωση εκπαιδευτικών, οργάνωση και λειτουργία του σχολείου για την πρόληψη και τον χειρισµό περιστατικών, προγράμματα αγωγής υγείας) ώστε να διαμορφωθούν οι απαιτούμενες δομές πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού στη χώρα μας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ