Αδιαφάνεια στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία ( Ε.ΠΑ. ΑμεΑ )

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

20/10/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Αδιαφάνεια στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία ( Ε.ΠΑ. ΑμεΑ )

Το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία (ΕΠΑμεΑ) ιδρύθηκε με τον Ν 3106/2003 . Σκοποί του είναι ,μεταξύ άλλων, η έρευνα, η ανάλυση και η παρουσίαση των εξελίξεων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ο έλεγχος της εφαρμογής των προδιαγραφών προσβασιμότητας, η προώθηση μέτρων και προγραμμάτων, με στόχο την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία, η υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, η δημιουργία και η συνεχή ανανέωση τράπεζας πληροφοριών σχετικά με δράσεις, έργα, στατιστικά στοιχεία και δείκτες που αφορούν στα άτομα με αναπηρία

Για 3 χρόνια το Παρατηρητήριο παραμένει ουσιαστικά αδρανές, ενώ το 2006 η κυβέρνηση της ΝΔ με τον Ν 3454 επανίδρυσε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας

Στις 01/09/2006 λίγους μήνες αργότερα από την επανίδρυση του ΕΠΑμεΑ ,η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) στέλνει υπόμνημα στον τότε Υπουργό Εθνικής οικονομίας Κ. Αλογοσκούφη και επισημαίνει ότι δεν έχει χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό

Το Μάιο του 2007 το ΕΠΑμεΑ εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ,ενώ στις 24/07/2009 ο γενικός γραμματέας κοινοτικών και άλλων πόρων καλεί: «Τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων πράξεων που αφορούν στην εκπόνηση Μελέτης στρατηγικής για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου ΑΜΕΑ με συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης σε 200 χιλιάδες ευρώ..

Στις 13/01/2010 η ΕΣΑμεΑ ως δυνητικός δικαιούχος προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά, για το έργο «Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου ΑμεΑ» με προϋπολογισμό €168.067,23 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στις 13/10/2010 σε επιστολή της , η ΕΣΑμεΑ μας πληροφορεί ότι ως δικαιούχος αναθέτει την υλοποίηση του έργου στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Επιπλέον τον Ιούνιο του 2010 στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και κατάργησης υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημοσίου οι αρμοδιότητες του ΕΠΑμεΑ μεταφέρονται και ασκούνται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ .Υπουργός

· Πώς δικαιολογείται το συγκεκριμένο κόστος για την ανάθεση μίας μελέτης για έναν φορέα που έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια όπως είχε νομοθετηθεί και εφόσον μέχρι και την κατάργηση του οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγματα που καθόριζαν τις λεπτομέρειες λειτουργιάς του δεν δόθηκαν ποτέ;

· Πώς είναι δυνατόν μια μη κυβερνητική οργάνωση ( όπως η ΕΣΑμεΑ) να διαχειρίζεται την υλοποίηση προγραμμάτων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με μόνο το γεγονός πως έχει συσταθεί από τον αστικό κώδικα και το καταστατικό που την διέπει; Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί για όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις το έλλειμμα θεσμικού πλαισίου ως προς την διαφάνεια της διαχείρισης και την έλλειψη διαδικασιών διαφάνειας, μετρησιμότητας, σκοπιμότητας και αξιολόγησης των προγραμμάτων που υλοποιούν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.