Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την αποτέφρωση νεκρών

Eρώτηση

Προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Αδικαιολόγητη καθυστέρηση ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την αποτέφρωση νεκρών

Την 1η Μαρτίου 2006 ψηφίστηκε ο Ν. 3448/2006, ο οποίος επιτρέπει την αποτέφρωση των νεκρών στη χώρα μας. Τέσσερα χρόνια όμως αργότερα δεν έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει την εφαρμογή του εν λόγω νόμου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για τον καθορισμό των προϋποθέσεων καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης νεκρών, των όρων και τον έλεγχο λειτουργίας τους καθώς και των ειδικότερων προϋποθέσεων για την αποτέφρωση, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (άρθρο 35 του εν λόγω νόμου).

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου στην υπ. αριθμόν 566/3-11-2009 ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την καύση νεκρών, αν και έχει ήδη εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (υπ. αριθμ. 31/13.3.2009) από το Μάρτιο του 2009, η τελική εφαρμογή του ανωτέρω νόμου εξαρτάται πλέον από Υπουργική Απόφαση.

Δεδομένων των ανωτέρω καθώς και ότι έχει συσταθεί από το Φεβρουάριο του 2009 ομάδα διοίκησης έργου με πρωτοβουλία του Υπ. Εσωτερικών με σκοπό την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των υπό ρύθμιση ζητημάτων με τελικό στόχο την έκδοση της απαιτούμενης Υπουργικής Απόφασης και ότι τελικά η μεγάλη καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την επί της ουσίας αντιδημοκρατική κατάργηση του Ν. 3448/2006,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
-Για ποιο λόγο καθυστερεί τόσο πολύ η έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης;
– Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας; Προβλέπεται κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του νόμου 3448/2006;

Αθήνα, 23.02.2010

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κουβέλης Φώτης

Τσούκαλης Νίκος

Ψαριανός Γρηγόρης

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.