Αδυναμία λειτουργίας του αρδευτικού έργου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου

ΕΡΩΤΗΣΗ
1/8/2012

Προς: α) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

β) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
γ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Αδυναμία λειτουργίας του αρδευτικού έργου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου

Κύριοι Υπουργοί,

Από το έτος 2011 μέχρι και σήμερα έχει σταματήσει η λειτουργία του αρδευτικού έργου στη Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου, έκτασης 5.300 στρεμμάτων με αποτέλεσμα να μην αρδεύονται τα κτήματα των μελών με ολέθριες φυσικά συνέπειες τόσο για την οικονομική ζωή της περιοχής, όσο και για την αγροτική παραγωγή του τόπου.

Με το υπ’ αριθμ πρωτ. 16/ 6-7-2012 έγγραφό του ο Τ.Ο.Ε.Β Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου, ο οποίος λειτουργεί από το 1993 με έδρα την Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου μας πληροφορεί για το σοβαρότατο πρόβλημα , το οποίο συνεχίζει να υφίσταται και μάλιστα πιο οξυμμένο, διότι οι οφειλές προς τη ΔΕΗ, το ΙΚΑ, την ΑΤΕ αλλά και το προσωπικό το οποίο εργάζεται απλήρωτο από το έτος 2011, έχουν αυξηθεί. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την αριθμ 4/3-6-2012 πράξη της, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε για να δώσει λύσεις στο θέμα, έκρινε αδύνατη τη λειτουργία του αρδευτικού έργου και την αρδευτική περίοδο 2012, με τραγικές συνέπειες για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής των οποίων τα κτήματα θα συνεχίσουν να παραμένουν ακαλλιέργητα, αλλά και για την βιωσιμότητα του αρδευτικού έργου, διότι θα υποστούν ανεπανόρθωτη φθορά το αντλιοστάσιο και το αρδευτικό του δίκτυο, δεδομένης και της μη λειτουργίας του το έτος 2011.

Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δεν οφείλονται σε κακή διαχείριση, σε σπατάλη νερού, αλόγιστη λειτουργία μηχανημάτων, σε πλεονάζων προσωπικό ή σε κακή πληρωμή των μελών του οργανισμού και σε παλιές τους οφειλές. Οφείλεται στη μεγάλη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για να μεταφερθεί το νερό σε μήκος και ύψος που βρίσκεται η δεξαμενή του αρδευτικού έργου και στην ιδιαιτερότητα του εδάφους. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το έτος 2009 η καλλιεργημένη έκταση ανερχόταν στα 2.612 στρέμματα και η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευση τους στο ποσό των 92.526,00 Ευρώ ήτοι αναλογία 35,50 Ευρώ ανά στρέμμα. Το δε έτος 2010 η καλλιεργημένη έκταση ανέρχονταν στα 3.110 στρέμματα και η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας για την άρδευσή τους στο ποσό των 128.050,73 Ευρώ ήτοι αναλογία 41,00 Ευρώ ανά στρέμμα.

Αυτό στερεί την προοπτική για τους νέους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούν να επιδοθούν στις υπάρχουσες αλλά και σε νέες καλλιέργειες (ροδιές, ακτινίδια κτλ) και το μέλλον της περιοχής χωρίς το αρδευτικό έργο προβλέπεται δυσοίωνο.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την άρση της αδυναμίας λειτουργίας του αρδευτικού έργου στην περιοχή, ώστε να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν η καλλιέργεια των εδαφών, σε μια εποχή που η καλλιέργεια της γεωργικής γης αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ανάπτυξης της οικονομίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Νίκη Φούντα

Αικατερίνη Μάρκου

Γρηγόριος Ψαριανός