Αλλαγές στη διαχείριση των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

26-10-2010

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Αλλαγές στη διαχείριση των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας»

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας Δίκαιο με τον Ν.3199/03 και το ΠΔ 57/07, επιβάλλεται να εκπονηθούν Σχέδια Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής ποταμού ή ποταμών σε κάθε γεωγραφική περιοχή της χώρας. Σ’ αυτά τα πλαίσια, τo 2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ανάπτυξη των συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, που καταρτίστηκαν για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας βάσει των οποίων και κατόπιν της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε, θα εκπονηθούν τα Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ανά Υδατικό διαμέρισμα

 

Αναφορικά, με τη λεκάνη απορροής του Αχελώου (GR15) στο υπ ‘αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10, ορίζονται τα ποσοστά έκτασης της λεκάνης που περιλαμβάνει (Δυτ. Ελλάδα 53,63%, Στερεά Ελλάδα 24,1%, Θεσσαλία 18,9% και Ηπείρου 3,28%) οι αρμόδιες για τη διαχείρισή της Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζεται ότι «η αρμοδιότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας αφορά μόνο στην υπολεκάνη Ταυρωπού»

Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 διορθώνεται η παραπάνω Απόφαση, ως προς το Παράρτημα ΙΙ. Ειδικότερα, αφαιρείται ο σκοπός της συνδιαχείρισης και γενικεύεται, έτσι ώστε να αφορά πλέον στο σύνολο της λεκάνης απορροής του Αχελώου.

Αντίστοιχα όσον αφορά στις λεκάνες απορροής του Ευήνου και του Μόρνου, στο υπ αριθμ. ΦΕΚ 1383/ Β΄/2.09.10 καθορίζεται ότι η συναρμοδιότητα Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Αττικής «…αφορά σε θέματα που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας». Όμως, στο διορθωμένο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1572/ Β΄/28.09.10 η συνδιαχείριση γενικεύεται και αφορά στο σύνολο των λεκανών «… λόγω του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας».

Παρατηρείται λοιπόν, ότι με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ αλλάζει πλήρως η εικόνα, οι λόγοι και ο τρόπος της διαχείρισης των λεκανών Απορροής των ποταμών της Δυτικής Ελλάδας, καθώς ορίζεται η γενικευμένη συνδιαχείριση των λεκανών απορροής, χωρίς να περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα της κάθε Περιφέρειας. Με τη συγκεκριμένη Απόφαση οι Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, με ποσοστά έκτασης 0% και 11,23 % αντίστοιχα μπορούν πλέον να έχουν λόγο για το σύνολο των υδατικών πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος 04 (Δυτική Στερεά Ελλάδα), όχι μόνο του Αχελώου, του Ευήνου και του Μόρνου , αλλά και των λιμνών, των ρεμάτων μέχρι και των απλών ιδιωτικών γεωτρήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται η κ. Υπουργός,

1. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη διόρθωση του παραρτήματος ΙΙ;

2. Ποια ήταν η εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Συμφωνεί με το αρχικό Παράρτημα ΙΙ ή το διορθωμένο και βάσει ποιού αιτιολογικού;

3. Ζητήθηκε η άποψη της Δ/νσης υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αν ναι ποια ήταν αυτή;

4. Γιατί με τη διόρθωση του Παραρτήματος ΙΙ δεν περιγράφεται η συγκεκριμένη χωρική ή και θεματική αρμοδιότητα καθώς και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων κάθε περιφέρειας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.