Αμφιλεγόμενα δασοκομικά έργα στο Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου Κρήτης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

14/2/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Αμφιλεγόμενα δασοκομικά έργα στο Φοινικόδασος Βάι Λασιθίου Κρήτης».

Στο πλαίσιο της μελέτης «Καθαρισμός φοινικόδασους Βάι για την αντιπυρική και φυτοϋγειονομική προστασία του» υλοποιούνται έργα από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, που περιλαμβάνουν πλήρη αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης, εκτεταμένα κλαδέματα, βαρειές επεμβάσεις με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα σε όλα τα δέντρα και διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών. Μέχρι στιγμής, έχει αποψιλωθεί περισσότερο από το 40% του φοινικόδασους, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται.

Γι’ αυτά τα έργα έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το WWF Ελλάς, ενώ και η Περιφέρεια Κρήτης ζήτησε πρόσφατα να σταματήσουν.

Από κοινή αυτοψία, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στις 11.1.2012 από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος των υγρότοπων του WWF Ελλάς με εκπροσώπους υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι: «η επέμβαση έχει αποκλειστικά κηποτεχνικό και όχι οικολογικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται πλήρης αποψίλωση της βλάστησης του υποορόφου και βαρύ κλάδεμα των φοινίκων και των λοιπών δένδρων».

Επιπρόσθετα, οι επεμβάσεις, που είχε ζητήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής τονίζουν ότι οι εκχερσώσεις, που ξεκίνησαν αργότερα και υλοποιούνται σήμερα, δεν έχουν σχέση με ό,τι είχαν εισηγηθεί και ότι είναι ασύμβατες με τον χαρακτήρα και τις ανάγκες μιας προστατευόμενης περιοχής.

Το Φοινικόδασος στο Βάι Λασιθίου ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και έχει χαρακτηρισθεί από τη νομοθεσία της Ε.Ε. (Oδηγία 92/43/ΕΟΚ) ως οικότοπος προτεραιότητας για προστασία. Ως εκ τούτου, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την περιοχή, με την προϋπόθεση της διατήρησης των μοναδικών του χαρακτηριστικών.

Δεδομένου ότι έχουν ήδη δαπανηθεί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για την εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης και Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για την προστασία της περιοχής, απαιτείται να ληφθούν άμεσα μέτρα και να υλοποιηθούν δράσεις, ώστε να διατηρηθεί και να προστατευτεί η εν λόγω περιοχή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Δεδομένων των αντιρρήσεων από επιστημονικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες της περιοχής για τα εκτελούμενα έργα (εκχερσώσεις, εκτεταμένα κλαδέματα, διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών) στο Φοινικόδασος Βάι, για ποιους λόγους η Διεύθυνση Δασών Λασιθίου συνεχίζει τις δασοκομικές παρεμβάσεις, που αντιβαίνουν την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία;

Προτίθεται να λάβει υπόψιν τις αντιρρήσεις αυτές σχετικά με τις εκτελούμενες εργασίες στο Φοινικόδασος Βάι, οι οποίες υποβαθμίζουν δραματικά το οικοσύστημά του;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να ενισχυθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης και ανάδειξής του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός