Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

9-4-2014

Το μεγάλο έργο-όραμα της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου στον Φαληρικό Όρμο που πανηγυρικά είχε παρουσιαστεί το 2011 από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και που στις αρχές του 2014 είχε προκαλέσει ακόμα και την προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού της χώρας προκειμένου να πραγματοποιηθεί, παραμένει ακόμα στις καλές προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων.
Η ανάπλαση του Φαληρικού όρμου θα δημιουργούσε, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, έναν σημαντικότατο πνεύμονα πρασίνου για το λεκανοπέδιο της Αττικής σε μια πολύ ευαίσθητη περιβαλλοντικά και χωροταξικά περιοχή, νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και κυρίως «άνοιγμα» της πόλης στην θάλασσα.
Εντούτοις, το έργο δεν κατάφερε να ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης που προκλήθηκε από το προαπαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο –ελλείψει στρατηγικού σχεδιασμού και χωροταξικής «πρόληψης»- και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.
Με την αποδέσμευση των 170 στρεμμάτων του χώρου του παλαιού Ιπποδρόμου στο Φαληρικό Δέλτα και την παραχώρηση τους στο ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για την δημιουργία κέντρου πολιτισμού με δωρεά, το ΥΠΕΚΑ στόχευσε, με ένα μεγαλόπνοο project, στην παράλληλη ανάπλαση της όμορης περιοχής των 760 στρεμμάτων. Αυτή εκτείνεται από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το κλειστό γυμναστήριο του Τάε Κβον Ντο, με ενοποίηση λειτουργιών και χρήσεων γης. Χωροταξικός στόχος η δημιουργία ενός μεγάλου πνεύμονα πρασίνου, ενός σπουδαίου Μητροπολιτικού Πάρκου.
Μόνο από την κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού στην έκταση των 170 στρεμμάτων και σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του έργου, το ελληνικό δημόσιο θα επωφελούνταν άμεσα -λόγω της οικονομικής δραστηριότητας- με 340 εκ. ευρώ, ενώ η συνολική συνεισφορά του έργου στην ελληνική οικονομία θα είναι 1 δισ. ευρώ. Όσον αφορά στην απασχόληση, το έργο θα διασφάλιζε εργασία σε 1.500 – 2.400 άτομα ετησίως, εκ των οποίων 250 μόνιμες θέσεις εργασίας, ενώ θα υπήρχε κέρδος περίπου 40 εκατ. ευρώ σε φορολογικά έσοδα κατά τη φάση κατασκευής και 15 εκατ. ευρώ ετησίως!
Το 2010, η ίδια η πολιτεία θεσμικά, απευθύνθηκε στο ίδιο Ίδρυμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει και τις μελέτες που θα απαιτούσε ένα τέτοιο έργο, μελέτες αξίας περίπου 3,5 εκ. ευρώ, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Το αποτέλεσμα, εν τέλει, είναι να χαθούν 350 εκ. ευρώ δεσμευμένα από τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.

Σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να ολιγωρεί και, ενώ ήδη εντάσσονται τα νέα έργα που στρατηγικά θα πλαισιώσουν το ΣΕΣ 2014-2020, η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, με έργα πραγματικής ανάπτυξης, παλινωδεί. Ο κίνδυνος να μην ενταχθεί ξανά το έργο στο ΣΕΣ 2014-2020, λόγω εκπρόθεσμου χαρακτηρισμού ή έλλειψης κονδυλίων, πλέον είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
Για όλα τα παραπάνω, αλλά και για να μην δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον κατακερματισμό του έργου, με τυχόν αφαίρεση νευραλγικών κομματιών του, όπως τα αντιπλημμυρικά και επειδή δεν θέλουμε το συγκεκριμένο έργο πνοής να καταλήξει ως ένα ακόμη προβληματικό έργο,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Παραμένει ακόμα στις προτεραιότητες του Υπουργείου η υλοποίηση του έργου; Και αν ναι, με τι χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και με τι είδους χρηματοδότηση;
2. Υπάρχουν ευθύνες για την μη ένταξη ενός ώριμου έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013 και αν ναι, πού θα αποδοθούν αυτές;
3. Υπάρχει ανοικτό το ενδεχόμενο της τμηματικής υλοποίησης του έργου;
4. Σε περίπτωση μη υλοποίησης του συνόλου των έργων του σχεδιασμένου Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό όρμο, υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σενάριο για την αξιοποίηση της περιοχής και της Ολυμπιακής υποδομής που υπάρχει;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ψαριανός Γρηγόρης

Φούντα Νίκη