ανίχνευση ραδιενεργών υλικών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Θεσσαλονίκης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

18/5/2011

Ερώτηση προς τους Υπουργούς

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης

Θέμα: ανίχνευση ραδιενεργών υλικών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης Θεσσαλονίκης

Αναφέρεται ότι σε απορρίμματα που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ανιχνεύτηκε ραδιενεργό υλικό έως και πέντε φορές επάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ειδικό μηχάνημα ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών, το οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία προ εικοσαημέρου στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έχει ήδη εντοπίσει ραδιενεργό υλικό σε οικιακά απορρίμματα από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ευόσμου και Θέρμης. Επισημαίνεται, ωστόσο, πως το μηχάνημα δεν έχει ακόμη πιστοποιηθεί και ρυθμιστεί από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Οι εργαζόμενοι «φωτογραφίζουν» ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα στους τρεις δήμους ως ένοχα και προειδοποιούν ότι, αν οι δήμοι δεν πάρουν τα μέτρα τους, θα στέλνουν πίσω τα απορρίμματα.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/2031/2003, ως Ιατρικά Απόβλητα θεωρούνται τα απόβλητα που παράγονται από Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 47/2001). Το πλαίσιο διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων προβλέπει κατάλληλες υποδομές, κατάλληλο εξοπλισμό ενδονοσοκομειακής διαχείρισης και διαμόρφωσης των κατάλληλων χώρων, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού των Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ) για την ορθή διαχείρισή τους. Στο παρελθόν, ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι μεγάλο μέρος ιατρικών αποβλήτων, οδηγείται για ταφή σε χώρους ταφής αστικών απορριμμάτων.

Εφ’ όσον οι μετρήσεις δείχνουν όντως συγκεντρώσεις ραδιενεργών υλικών πάνω από τα όρια, πρέπει να “ιχνηλατηθούν” τα φορτία, τα οποία αφορούν οι συγκεκριμένες μετρήσεις και να βρεθούν οι πηγές προέλευσής τους. Ακολούθως, χρειάζεται να γίνουν επιθεωρήσεις στις μονάδες (νοσοκομειακές ή ιδιωτικές) οι οποίες ενδεχόμενα “ενέχονται” στη διοχέτευση ραδιενεργών αποβλήτων μαζί με τα οικιακά, να ελεγχθούν τα σχετικά πρωτόκολλα της διαχείρισης αυτού του είδους των αποβλήτων και – βάσει των ευρημάτων των επιθεωρήσεων – να υπάρξουν κυρώσεις και να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

– Εφαρμόζεται στην περιοχή η κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων και συγκεκριμένα ως προς την ρίψη ραδιενεργών υλικών και ιατρικών αποβλήτων, καθώς και ως προς την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων;

– Θα διερευνήσουν τις καταγγελίες των εργαζομένων σχετικά με τη μεταφορά στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης ραδιενεργών υλικών, ενδεχομένως από νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα των ως άνω Δήμων;

– Θα δοθούν οι ακριβείς τιμές των μετρήσεων που διενεργήθηκαν από τον Σύνδεσμο ΟΤΑ Νομού Θεσσαλονίκης, φορέα λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης; Θα επαναληφθούν άμεσα οι μετρήσεις από εξειδικευμένο φορέα –λ.χ. από το Πανεπιστήμιο ή το Δημόκριτο – καθώς το ειδικό μηχάνημα δεν είναι ακόμη πιστοποιημένο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.