Αναγκαία η βιωσιμότητα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

12/3/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

-Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

-Οικονομικών

Θέμα: «Αναγκαία η βιωσιμότητα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση».

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) για τα άτομα με νοητική υστέρηση είναι ενταγμένες στο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που χρηματοδοτείται και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξασφαλίζοντας προς το παρόν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι αυτή ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους 2012.

Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Σ.Υ.Δ. και μετά το τέλος του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι γονείς και οι κηδεμόνες θα αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο του κόστους λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.

Στο ΦΕΚ 31 Α΄ της 2/3/2011 αναλύεται ο Νόμος 3918 «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας» και σύμφωνα με το άρθρο 46 προβλέπεται η καταβολή νοσηλίου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Σ.Υ.Δ. και μετά το πέρας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2007-2013), είναι απαραίτητη η προώθηση του σχεδίου της Υπουργικής Απόφασης για τη χρηματοδότηση των Σ.Υ.Δ. μέσω του συγκεκριμένου νοσηλίου/τροφείου.

Η μη ένταξη των Σ.Υ.Δ. στη χρηματοδότηση μέσω του συγκεκριμένου νοσηλίου/τροφείου θα σηματοδοτήσει και το τέλος της λειτουργίας τους και θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα άτομα με νοητική υστέρηση και τις οικογένειές τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να προωθήσουν το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη χρηματοδότηση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) μέσω νοσηλίου/τροφείου, όπως προβλέπεται και στο ΦΕΚ 31 Α της 2/3/2011 και συγκεκριμένα στο άρθρο 46, ώστε να εξασφαλιστεί και μετά το πέρας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (2007-2013) η βιωσιμότητα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα άτομα με νοητική υστέρηση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός