Αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                                                                     
10/10/2008 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων                                         
ΘΕΜΑ: Αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους σπουδών  
Στα έντυπα των απολυτήριων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχει πεδίο στο οποίο συμπληρώνεται το θρήσκευμα του μαθητή.   
Ο συνήγορος του πολίτη στην «Ετήσια Έκθεση» του για το έτος 2000, προτείνει, «η αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο λυκείου ή σε άλλα δημόσια έγραφα, των οποίων η έκδοση είναι υποχρεωτική, δημιουργεί κινδύνους διακρίσεων με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, καθώς υποχρεώνει τους πολίτες να δηλώσουν το θρήσκευμα τους ή να προβούν σε δήλωση ότι δεν επιθυμούν την αναγραφή του. Η πρόβλεψη της αναγραφής παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα αποσιώπησης των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Προτείνεται η απάλειψη της αναγραφής….» 
Επίσης η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην υπ’ αριθμόν 77 Α/2002 απόφασή της απευθύνει σύσταση και καλεί το Υπουργείο Παιδείας, «να μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.» με βάση τα παραπάνω, 
Ερωτάται  ο  κ.  Υπουργός, 
Σε ποιές ενέργειες πρόκειται να προβεί άμεσα ώστε να απαλειφθεί το πεδίο αναγραφής θρησκεύματος από τα πιο πάνω έντυπα;  
Ο ερωτών βουλευτής   
Γρηγόρης Ψαριανός
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.