Αναδρομική φορολόγηση εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής πρώην εργαζομένων στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
19/10/2012

ΘΕΜΑ: « Αναδρομική φορολόγηση εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής πρώην εργαζομένων στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004».

Τον Μάιο του 2011, με την ΠΟΛ 1105/2011, έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών η υπ’ αριθ. 25/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία το ποσό που έλαβαν 1.656 εργαζόμενοι της ΟΕΟΑ-ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνταξιοδοτικής παροχής ασφάλειας ζωής, κρίθηκε ότι αποτελούσε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Οι δικαιούχοι είχαν ενημερωθεί είτε δια των συμβάσεων τους είτε δια της ασφαλιστικής εταιρίας ότι το εφάπαξ αυτό ποσό δεν υπόκειται σε πρόσθετη φορολόγηση, και είχαν παραλάβει από την ασφαλιστική εταιρία σχετικές βεβαιώσεις για φορολογική χρήση.

Επτά χρόνια μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, το Υπουργείο Οικονομικών, κάλεσε τους πρώην εργαζόμενους να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση. Ωστόσο χορηγούσε παρατάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα με νομοθετική ρύθμιση, όπως ρητά αναγράφεται στην ΠΟΛ 1202/29.9.2011. Η νομοθετική ρύθμιση ακόμα εκκρεμεί.

Νωρίτερα, όμως, αντιμετωπίστηκε νομοθετικά η λήψη της συγκεκριμένης παροχής από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (πλην προέδρου) της ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004. Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη άρθρου 5, παράγραφος 12 του Ν. 3620/2007, η συγκεκριμένη παροχή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χαρακτηρίζεται «αποζημίωση». Στη γνωμοδότηση του, για τους εργαζόμενους, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δεν έλαβε υπόψη αυτήν τη ρύθμιση που συνιστά άνιση φορολογική μεταχείριση εις βάρος των εργαζομένων.

Σήμερα οι πρώην εργαζόμενοι του ΑΘΗΝΑ 2004 είναι στην πλειοψηφία τους είτε άνεργοι, είτε χαμηλόμισθοι. Καλούνται, όμως, σε συνδυασμό με όλες τις άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, να καταβάλλουν στην Εφορία επιπλέον ποσά που ξεκινούν από 5.000 και φτάνουν στις 30.000 ευρώ. Οι περισσότεροι αδυνατούν να ανταποκριθούν και βρίσκονται αντιμέτωποι με ειδοποιήσεις για κατασχέσεις.
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο υπουργός:

• Προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει νομοθετικά και φορολογικά τους πρώην εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου;
• Σκοπεύει ο υφυπουργός να εκδώσει Πολιτική Απόφαση με την οποία να αναστέλλεται η υποχρέωση πληρωμής της συγκεκριμένης οφειλής μέχρι την τελική νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος;

Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός