Αναφορικά με τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των λούνα παρκ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
20.5.2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους κ. κ. Υπουργούς
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Εσωτερικών

Θέμα: «Αναφορικά με τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των λούνα παρκ και λοιπών χώρων ψυχαγωγίας στον δημόσιο χώρο»

Στον απόηχο του πρώτου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών και πριν φτάσουμε στον δεύτερο γύρο, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις/υποχρεώσεις των επόμενων τοπικών διοικήσεων και κυρίως να θωρακίσουμε τους πολίτες, σε σχέση με τον δημόσιο χώρο και τις χρήσεις του.
Όπως αναδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο με αφορμή το θανατηφόρο δυστύχημα στο Ελληνικό, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη χορήγηση αδειών σε λούνα παρκ και λοιπούς χώρους ψυχαγωγίας είναι εξαιρετικά ασαφές κι ελλιπές, ιδιαιτέρως ως προς το σκέλος των κανόνων ασφαλείας τα οποία θα πρέπει να τηρούνται.
Στο άρθρο 6 παρ. 3 του ΠΔ 12/2005 «για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων», προβλέπεται μια σειρά βεβαιώσεων και γνωματεύσεων −μεταξύ άλλων γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων» για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, βεβαίωση μηχανικού για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βεβαίωση διπλωματούχου χημικού για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κ.ά.
Στη συνέχεια έρχεται το Π.Δ. 254/2005, που μολονότι καταργεί ρητά το Π.Δ. 12/2005, δεν κάνει καμία νέα αναφορά στο τι ισχύει για τα λούνα παρκ και τις συναφείς ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Έτσι το ΣτΕ με την 1033/2012 απόφασή αποφάνθηκε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 12/2005.
Οι ρυθμίσεις ωστόσο του άρθρου 6 παρ. 3 του ΠΔ 12/2005 είναι λακωνικές και δεν κάνουν καμιά λεπτομερή αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του ψυχαγωγικού εξοπλισμού και στους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται για τη χορήγηση βεβαίωσης.

Κατόπιν των παραπάνω,

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

• Προτίθενται να ενισχύσουν το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με τη θέσπιση κανονισμών ασφαλείας που πρέπει να πληροί ο ψυχαγωγικός εξοπλισμός για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας;
• Είναι γνωστό πως έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών να γίνει εξέταση και να βγει αντίστοιχο πόρισμα από όλους τους Δήμους της χώρας, όσον αφορά την κατάσταση των δημόσιων αυτών χώρων ψυχαγωγίας. Τι χρονοδιάγραμμα έχει οριστεί για τη διαδικασία και πότε θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του ελέγχου; Τι είδους κυρώσεις θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις παρατυπιών;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκη Φούντα

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Γρηγόρης Ψαριανός