Ανισοκατανομή και ανεπάρκεια στη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

20.4.11

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Ανισοκατανομή και ανεπάρκεια στη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας».

Η σοβαρή υποστελέχωση των νοσοκομειακών κλινών σε νοσηλευτικό προσωπικό, η μεγάλη ανεπάρκεια στην κάλυψη των οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στα Κέντρα Υγείας και η ανισοκατανομή των κλινών μεταξύ των Περιφερειών της χώρας είναι τα βασικά προβλήματα στη λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας της χώρας. Υπάρχει ανισοκατανομή, όχι μόνον ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και μέσα στην Αττική, ακόμη και μέσα στην Πρωτεύουσα. Είκοσι μεγάλα δημόσια νοσοκομεία είναι συγκεντρωμένα σε μήκος 3 χιλιομέτρων στον άξονα Βασιλίσσης Σοφίας-Μεσογείων και πέριξ. Κανένα νοσοκομείο από το Περιστέρι έως το Μενίδι αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Αττική των 700.000 και πλέον μονίμων κατοίκων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με τις νοσοκομειακές μονάδες της χώρας.

Ειδικότερα, συνάγεται ότι οι περισσότερες νοσοκομειακές κλίνες είναι συγκεντρωμένες στο λεκανοπέδιο Αττικής και τη Μακεδονία, με αποτέλεσμα τη ροή ασθενών που χρήζουν νοσηλευτικής περίθαλψης από τον τόπο κατοικίας προς αυτές τις περιφέρειες. Επιπρόσθετα, η γεωγραφική κατανομή των νοσοκομειακών κλινών στη χώρα παρουσιάζει ανισότητες. Από τις 52.000 κλίνες που λειτουργούν -πλην των κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων- οι 22.500, ποσοστό 43,3%, είναι αναπτυγμένες στην Περιφέρεια της Πρωτεύουσας και οι 12.200, ποσοστό 23,6%, στη Μακεδονία. Συνολικά στη χώρα αναλογούν 4,7 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους. Στην Αττική 6 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, στη Μακεδονία 5 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, ενώ στη Στερεά Ελλάδα 2,6 ανά 1.000 κατοίκους και στη Πελοπόννησο 2,9 ανά 1.000 κατοίκους. Η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο, στη δωδέκατη θέση. Στον νοσοκομειακό τομέα η σχέση νοσηλευτών ανά κλίνη είναι 1 προς 1, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ είναι 3 προς 1.

Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας είναι ελλιπής. Η μέση κάλυψη των συστημένων θέσεων ιατρικού προσωπικού δεν ξεπερνά το 47% και για το υπόλοιπο προσωπικό το 54%. Στις περισσότερες Περιφέρειες, οι Υπηρεσίες Υγείας είναι εξαρτημένες από αυτές άλλων Περιφερειών. Ενδεικτικά, από τα 637.114 εξιτήρια που εξέδωσαν τα Νοσοκομεία της Αττικής το 2004, τα 187.550 αφορούσαν ασθενείς άλλων περιοχών της χώρας. Από τη Στερεά και την Εύβοια την ίδια περίοδο διακομίσθηκαν σε άλλες Περιφέρειες 83.700 ασθενείς.

Το 75% των κατοίκων προσφεύγουν αθροιστικά σε ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους (26%) ή μη με τα ταμεία τους (25,6%) και σε ιατρεία ασφαλιστικών ταμείων (24,5%) για την παροχή Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, γεγονός που υποδηλώνει τον κυρίαρχο ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παρά την ύπαρξη του Ε.Σ.Υ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται ακόμη και σε αγροτικές περιοχές όπου μόνο το 20% προσφεύγει στα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Σημειώνουμε ότι έχουμε θίξει και παλαιότερα το συγκεκριμένο ζήτημα σε Ερώτησή μας (30.3.2010) προς το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς όμως να λάβουμε απάντηση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να λάβει:

Για την άμεση επανεκτίμηση των αναγκών του πληθυσμού για τις Υπηρεσίες Υγείας; Για τον σχεδιασμό των αναγκών που θα προκύψουν βάσει του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας και την αντιμετώπιση των μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας αλλά και μέσα στην ίδια την Πρωτεύουσα ; Για τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ανάγκες όλων των πολιτών για παροχή Υπηρεσιών Υγείας ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να οδηγούνται στην ιδιωτική πρωτοβουλία; Για την άμεση πλήρωση των κενών θέσεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας που καθυστερεί αδικαιολόγητα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.