Απαράδεκτες και δυσανάλογες χρεώσεις σε καρκινοπαθείς από ιδιωτικές κλινικές

Η αδυναμία ανταπόκρισης στις ανάγκες των ασθενών από τα κρατικά νοσοκομεία στην παροχή ακτινοθεραπειών στον χρόνο που αυτές πρέπει να γίνουν, παραπέμπει τους καρκινοπαθείς ασθενείς για τις ακτινοθεραπείες τους να αποταθούν στις ιδιωτικές κλινικές που έχουν συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Αυτές εκμεταλλευόμενες τον ελλιπή έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, αλλά και την σχετική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με αριθμό 7372/18-02-2013, που εξαιρεί τις ιατρικές αμοιβές από το πακέτο των παρεχόμενων ακτινοθεραπευτικών πράξεων, χρεώνουν τους ασθενείς με απαράδεκτες και αλόγιστες χρεώσεις που τις εμφανίζουν ως ιατρικές αμοιβές.
Το θέμα φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας οι ανεξάρτητοι βουλευτές β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς, οι οποίοι μεταξύ άλλων ζητούν να μάθουν εάν πραγματοποιούνται έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές, εάν υπάρχει σχετικός τιμοκατάλογος τις αμοιβές ιατρών κι εάν σχεδιάζεται η συμπερίληψή τους στο πακέτο παροχών του ΕΟΠΥΥ.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2) Υγείας
ΘΕΜΑ: «Ανορθολογική η απαίτηση των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικών κλινικών, να καταβάλλουν οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες ιατρικές αμοιβές».

Οι μεγάλες καθυστερήσεις ακτινοθεραπειών στα δημόσια νοσοκομεία, παραπέμπουν τους καρκινοπαθείς ασθενείς στις συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την αδυναμία έγκαιρης παροχής υπηρεσίας ακτινοθεραπειών από τα κρατικά νοσοκομεία και τον ελλιπή έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών προβαίνουν σε ανορθολογική τιμολόγηση των ιατρικών αμοιβών στις ακτινοθεραπευτικής πράξεις, με αποτέλεσμα ο ασθενής να επιβαρύνεται με επιπλέον οικονομικό κόστος.
Η με αριθμό 7372/18-02-2013 εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ (σε συνέχεια του ν. 2408/31-08-2012 ΦΕΚ. Β΄), δίνει συμπληρωματικές οδηγίες-διευκρινήσεις για τις ακτινοθεραπείες που πραγματοποιούν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές κλινικές ή δημόσια νοσοκομεία.
Συγκεκριμένα στην παράγραφο Β2 γίνεται αναφορά για τις υπόλοιπες ακτινοθεραπευτικές πράξεις (εκτός των πακέτων α/α 13 και 14) που διενεργούνται σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικές κλινικές, όπου οι ακτινοθεραπείες καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, πλην της ιατρικής αμοιβής, που καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ στον θεράποντα ακτινοθεραπευτή-ογκολόγο, ο οποίος εκδίδει την σχετική Απόδειξη Παροχής Υπηρεσίας (Α.Π.Υ), ή εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) της κλινικής, στην οποία θα αναφέρεται μόνο το ποσό της αμοιβής και το όνομα του θεράποντος ακτινοθεραπευτή – ογκολόγου για τον οποίο προορίζεται η αμοιβή.
Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη έκδοση παραστατικών παροχής υπηρεσίας και από τον θεράποντα ιατρό και από την κλινική και σε καμία περίπτωση οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν υποχρεούνται στην καταβολή και των δύο ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης που αφορά στην ακτινοθεραπεία. Συνάμα, η πιστή τήρηση των προαναφερόμενων, όπως ρητά αναφέρεται στην εγκύκλιο, θα ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ με προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους σε όλους τους παρόχους ακτινοθεραπείας (δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές Κλινικές).
Οι συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, επειδή στην τιμολόγηση δεν μπορούν να επικαλεστούν «την επιβάρυνση οποιασδήποτε άλλης δαπάνης για τις ακτινοθεραπείες» όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, επικαλούνται την παράγραφο (Β2), η οποία «εξαιρεί την ιατρική αμοιβή από τις υπόλοιπες ακτινοθεραπευτικές πράξεις» και χρεώνουν τους ασφαλισμένους καρκινοπαθείς με χρηματικά ποσά που εμφανίζονται ως ιατρική αμοιβή η οποία όμως δεν συνάδει με την αναλογία της παρεχόμενης ακτινοθεραπείας που κάνει ο ασθενής.
Έχουμε παράδειγμα όπου ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ που υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπευτικές πράξεις σε ιδιωτική κλινική, η οικονομική απαίτηση που του ζητήθηκε να καταβάλει για αμοιβή ιατρού στην κλινική μετά το πέρας των θεραπειών, ήταν αναλογικά το 55% των χρημάτων που δαπανά ο ΕΟΠΥΥ για τις ακτινοθεραπείες που καλύπτει. Δηλαδή το κόστος ακτινοθεραπειών για τον ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 4.000 ευρώ περίπου και η απαίτηση για ιατρική αμοιβή 2.150 ευρώ περίπου.
Η εν λόγω εγκύκλιος λοιπόν, δίνει την δυνατότητα στις ιδιωτικές κλινικές να τιμολογούν ανεξέλεγκτα τις Ιατρικές Αμοιβές, καθώς δεν διευκρινίζεται το προβλεπόμενο κόστος για Ιατρική Αμοιβή που θα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος, ώστε να αποτελεί και δέσμευση.

Δεδομένου ότι ο ανορθολογικός τρόπος χρέωσης ιατρικών αμοιβών για ακτινοθεραπείες που απαιτούν οι ιδιωτικές κλινικές σε καρκινοπαθείς ασθενείς του ΕΟΠΥΥ είναι παράλογος, αντίκειται με το ιδεώδες της Κοινωνικής Ασφάλισης και της κρατικής παροχής υγείας.
Δεδομένου ότι είναι προφανής η ανάγκη ρύθμισης για την τροποποίηση της παραγράφου Β2 της εν λόγω Εγκυκλίου (7372/18-02-2013), στην χρέωση ιατρικών αμοιβών από τις ιδιωτικές κλινικές στους ασφαλισμένους καρκινοπαθείς του ΕΟΠΥΥ.
Δεδομένου ότι οι καρκινοπαθείς πάσχουν από μία δυσίατο νόσο για την οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να θεσπιστεί πλήρης απαλλαγή από μία τέτοιου είδους οικονομική υποχρέωση.
Δεδομένου ότι οι ελλιπείς έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ στους παρόχους ακτινοθεραπείας (ιδιωτικές κλινικές), δημιουργεί συνθήκες για πρόσθετες οικονομικές δαπάνες στους καρκινοπαθείς ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Γιατί οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπείες στις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές επιβαρύνονται με πρόσθετα δυσανάλογο οικονομικό κόστος για την αμοιβή του ιατρού ακτινολόγου-ογκολόγου; Υπάρχει σχετικός τιμοκατάλογος για την αμοιβή των ιατρών;
2) Έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες στους παρόχους -ιδιωτικές κλινικές (όπως προβλέπει η εγκύκλιος 7372/18-02-2013), για την πιστή τήρηση των συμβάσεων και την ορθολογική δαπάνη των ιατρικών αμοιβών; Αν ναι πόσοι έλεγχοι έγιναν ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων και τι κυρώσεις επιβλήθηκαν;
3) Προβλέπεται σχετική ρύθμιση ώστε η ιατρική αμοιβή των ακτινοθεραπευτών – ογκολόγων στις ιδιωτικές κλινικές να περιλαμβάνονται στο πακέτο παροχών του ΕΟΠΥΥ στους ασθενείς καρκινοπαθείς (περίπτωση Β2 της Εγκυκλίου 7372/2013);

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γρηγόρης Ψαριανός, Γιώργος Αμυράς