Αποκατάσταση Οφθαλμιατρείου Αθηνών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

31/01/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Πολιτισμού και Τουρισμού

Θέμα: «Αποκατάσταση Οφθαλμιατρείου Αθηνών»

Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1843 και λειτούργησε επί 142 χρόνια ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Το κτήριο που το στέγαζε, επί της Πανεπιστημίου και Σίνα, «είναι ένα σπάνιο δείγμα ρομαντικού οικοδομήματος βυζαντινού ρυθμού στην χώρα μας» σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπ. Πολιτισμού. Το 1999 προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές από το σεισμό και ακολούθως εκκενώθηκε προκειμένου να αποκατασταθεί. Ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες του, που απολάμβαναν 1.800 τ.μ., έσπασαν στα τέσσερα και μέχρι σήμερα στεγάζονται σε μικρότερους ενοικιαζόμενους χώρους: Βησσαρίωνος 6, Βησσαρίωνος 9, Σίνα 2-4, Σίνα 10.

Ως προς την εξέλιξη των έργων αποκατάστασής του, σύμφωνα με απάντηση του Υπ. Υγείας στις 21/01/11, σε ερώτηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, «από το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλεπόταν χρόνος 3 μηνών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ήτοι έως 20/08/2008. Η οικοδομική άδεια του έργου εκδίδεται με μεγάλη καθυστέρηση, 1 περίπου χρόνο μετά την αρχική πρόβλεψη, με αρ.918/09 και παραλαμβάνεται 28/08/2009. Μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας προκλήθηκε περαιτέρω καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών, έως την 9/09/2009 λόγω της αργοπορίας ορισμού επιβλεπόντων από τη Δ/νση Συντήρησης Νεώτερων Μνημείων και τη Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που ορίστηκαν με την αριθμό ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/81608/2129 απόφαση του ΥΠΠΟ την παραπάνω ημερομηνία. Πρόσθετη καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου προκλήθηκε λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης της αποκάλυψης διάκοσμου τοίχων και οροφών, πριν την εκτέλεση άλλων εργασιών στο εσωτερικό του κτηρίου. Για την καθυστέρηση που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 539 ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 11/11/2011, με την αρ. 2680/263/11-05-10 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. […] Μετά τα ανωτέρω, ο ρυθμός των εργασιών έχει επιταχυνθεί, προκειμένου για την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2011».

Σήμερα, 2 μήνες μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών αποκατάστασης, το κτήριο, εξωτερικά τουλάχιστον, παρουσιάζει την εικόνα εργοταξίου.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Για ποιο λόγο δεν έχουν ακόμα αποπερατωθεί οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου του Οφθαλμιατρείου Αθηνών, από τη στιγμή που, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας, η προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως την 11/11/2011;

Πότε προβλέπεται να παραδοθεί το έργο;

Πόσο ήταν το αρχικώς προϋπολογισμένο κόστος αποκατάστασης του κτηρίου, πόσο έχει στοιχίσει έως τώρα και πόσο ακόμα προβλέπεται να στοιχίσει έως την ολοκλήρωσή του;

Έχει ενταχθεί εν μέρει το κόστος της αποκατάστασής του στο ΕΣΠΑ και αν όχι, γιατί;

Σε ποιο ύψος ανέρχεται το ποσό των μηνιαίων ενοικίων που καταβάλλει το Οφθαλμιατρείο για την ενοικίαση των χώρων στη Βησσαρίωνος και στη Σίνα;

Έχουν αναζητηθεί ευθύνες για την μεγάλη καθυστέρηση α) στην έκδοση της οικοδομικής άδειας και β) στον ορισμό επιβλεπόντων από τη Δ/νση Συντήρησης Νεώτερων Μνημείων και τη Γ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός