Ασαφής ο τρόπος καθορισμού του επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                                                                                                                                                             07/05/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων                                       

ΘΕΜΑ: «Ασαφής ο τρόπος καθορισμού του επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό»
Η Ελληνική εκπαίδευση στην αλλοδαπή είναι μέρος του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ο βασικός νόμος που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της είναι ο Νόμος 2413/1996. Από το 1996 έχουν εκδοθεί πληθώρα νόμων και αποφάσεων σχετικά με την ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό, τα οικονομικά θέματα των εκπαιδευτικών καθώς και διοικητικά και υπηρεσιακά θέματα. Το Υπ. Παιδείας εν γένει τηρεί στάση ίσης μεταχείρισης απέναντι στους αποσπασμένους σε όλες τις χώρες. Η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στο ύψος του επιμισθίου για το οποίο ο ν. 2413/1996 ορίζει ότι με ΚΥΑ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διάρκεια  καταβολής του, το ύψος του καθώς και  οι λόγοι διακοπής του. Πουθενά όμως δεν διευκρινίζονται τα κριτήρια με τα οποία καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα ούτε κάθε πότε θα εκδίδεται η σχετική απόφαση.
Δεδομένων των ταχύτατων μεταβολών  που σημειώνονται στην παγκόσμια οικονομία και που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία κάθε χώρας,
ερωτάται ο κ. Υπουργός
• Με ποια κριτήρια καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό;
• Αν αυτό συναρτάται από το κόστος ζωής κάθε χώρας, σε ποια στοιχεία-δείκτες βασίζεται το Υπουργείο για να καταλήξει στην τελική αξιολόγηση;
• Κάθε πότε αναθεωρείται το ύψος του επιμισθίου;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.