Βιομηχανική Κάνναβη (Sativa)

ΕΡΩΤΗΣΗ
06/09/2012
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Βιομηχανική Κάνναβη (Sativa)»

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε -τμήμα βιομηχανικών φυτών – και το Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέδωσαν τον Μάρτιο του 2000 στο τότε Υπουργείο Γεωργίας την μελέτη (η οποία είχε ζητηθεί και χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο) για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης (Sativa l, Hemp). Πρόκειται για φυτό που καλλιεργείται παγκοσμίως, καθώς το σύνολο του υπέργειου μέρους του είναι πλήρως αξιοποιήσιμο και μπορεί να παράγει : ίνες για υφαντά, χαρτί, οικοδομικά υλικά- χρώματα-βαφές-βερνίκια, είδη κοσμετικής, προϊόντα διατροφής, ενέργεια και βελτιωτικά εδάφους.
Η καλλιέργειά της στην Ευρώπη όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιδοτείται, βάσει των Κανονισμών (ΕΟΚ) 1308/70, (ΕΟΚ) 619/71, (ΕΟΚ) 2358/71, (ΕΟΚ) 1164/89, (ΕΚ) 1529/2000 αλλά και Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003.

Για τον λόγο αυτό προτείνει προς το υπ. Δικαιοσύνης να προβεί στην τροποποίηση του άρθρου 10 παράγραφος στ΄ του Νόμου 3459/2006 ως εξής:
Στ) καλλιεργεί ή συγκομίζει οποιοδήποτε φυτό του γένους της κάνναβης εξαιρουμένων των ποικιλιών της κλωστικής cannabis sativa I, όπως αυτές προσδιορίζονται στον κανονισμό ΕΟΚ 1164/89 της Επιτροπής και όπως αυτές θα προσδιορίζονται εκάστοτε από τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε.
Η παράγραφος ι συμπληρώνεται και ισχύει στο εξής ως ακολούθως:
ι) Η ονομασία της κάνναβης καθώς και σήματα με βάση το σχήμα του φύλλου του φυτού και των λοιπών μερών του φυτού της κλωστικής κάνναβης σε τίτλους συσκευασιών και προϊόντων από κλωστική κάνναβη και η διαφήμιση των προϊόντων αυτών, δεν θεωρείται ότι συντελούν στη διάδοση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Η παραπάνω μελέτη δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Πρόσφατα στην συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα ναρκωτικών στην αρμοδία επιτροπή της βουλής, τόσο οι εισηγητές των κομμάτων, όσο και ο τότε υπουργός (Μ. Παπαϊωάννου) αναφέρθηκαν στην ανάγκη να γίνει ρητός διαχωρισμός της βιομηχανικής κάνναβης.
Η εφαρμογή της μελέτης παραμένει επίκαιρη
1ον) Λόγω των προβλημάτων στις καλλιέργειες βαμβακιού από το πράσινο σκουλήκι (κυρίως στον θεσσαλικό κάμπο προς την περιοχή της Λάρισας, μια από τις προτεινόμενες ζώνες καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης).
2ον) Της οικολογικής διάστασης της καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης (επειδή δεν χρειάζεται ζιζανιοκτόνα και λοιπά φυτοφάρμακα).
3ον)Η βιομηχανία επεξεργασίας κάνναβης όπως μονωτικών και οικοδομικών υλικών είναι και προβλέπεται στο μέλλον να αποκτήσει σημαντική δυναμική λόγο της πιστοποιημένης ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων .
4ον) Λόγω του ότι η καλλιέργειά της συμβάλει στην βιοποικιλότητα και την αειφορία και η μεταποίηση της στην πράσινη ανάπτυξη.
Θεσσαλοί αγρότες γνώστες της μελέτης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, της Ευρωπαϊκής οδηγίας, της εξέλιξης στον τομέα της καλλιέργειας και της μεταποίησης της τα τελευταία χρόνια, ενδιαφέρονται να προβούν στην καλλιέργειά της με σκοπό σε πρώτο στάδιο η παραγόμενη βιομάζα να διατεθεί είτε σε μορφή pellets για καύση ή για παραγωγή ενέργειας.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί
Για ποιό λόγο η Ελληνική νομοθεσία αρνείται να διαχωρίσει την ινδική από την κλωστική κάνναβη, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της ΕΕ;
Προτίθενται να νομιμοποιήσουν άμεσα την καλλιέργεια των ποικιλιών της Cannabis sativa, οι οποίες θεωρούνται κλωστικές, έτσι ώστε να υπάρξει εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία από την νέα καλλιεργητική περίοδο;
Ποιά θα είναι η απάντηση του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην αίτηση καλλιέργειας των αγροτών;

Οι απαντήσεις: του Υπουργειου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εδώ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης εδώ

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Πάρης Μουτσινάς

Νίκος Τσούκαλης

Νίκη Φούντα

Γρηγόρης Ψαριανός