Για την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) στη Δημόσια Διοίκηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
14/9/2012

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

1) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) Οικονομικών
3) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

ΘΕΜΑ: Για την απώλεια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από τη μη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα) στη Δημόσια Διοίκηση

Η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο από τη μη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ. Από τον Ιούνιο του 2011 έχει ψηφιστεί ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Ν. 3979/2011), ο οποίος, μεταξύ άλλων, προβλέπει τα εξής:

(α) πριν την αγορά λογισμικού οι φορείς του δημοσίου τομέα θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο υπάρχει ήδη τέτοιο λογισμικό διαθέσιμο σε άλλους φορείς του δημοσίου (αρ. 19 παρ 3)
(β) κατά την κατάρτιση συμβάσεων για την ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για λογαριασμό φορέων του δημοσίου τομέα, το προϊόν που παραδίδεται από το φορέα θα πρέπει να παραδίδεται μαζί με τον πηγαίο κώδικα και με άδειες που επιτρέπουν τη χωρίς περιορισμούς χρήση και περαιτέρω διάθεση αυτού (αρ. 19 παρ. 4)
(γ)την κατάρτιση μητρώου πληροφοριακών και επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων, που περιλαμβάνει και μητρώο αδειών χρήσης λογισμικού (αρ. 19 παρ. 2), καθώς και αποθετηρίου πληροφοριών και λογισμικού (αρ. 19 παρ. 5).
Οι διατάξεις αυτές έχουν τεθεί
1. προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η σπατάλη από την αγορά των ίδιων πληροφοριακών συστημάτων και αδειών λογισμικού ξανά και ξανά από το Ελληνικό Δημόσιο
2. να αποφευχθεί η εξάρτηση του Δημοσίου από συγκεκριμένους προμηθευτές.

Οι διατάξεις αυτές εξειδικεύουν διατάξεις άλλων παλαιότερων νόμων που επιτρέπουν την πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορία, όπως το αρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που ρυθμίζει το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία και το Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, μολονότι η έκδοση των σχετικών κανονιστικών πράξεων μερικές φορές εκκρεμεί από το 2006.

ΕΠΕΙΔΗ, έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την ψήφιση του ανωτέρω νόμου και έξι χρόνια από την ψήφιση του νόμου για την περαιτέρω χρήση δημόσιας πληροφορίας (Ν.3448/2006)
ΕΠΕΙΔΗ, οι διατάξεις αυτές μπορούν να αποφέρουν άμεσα οικονομικά οφέλη στο Δημόσιο (οικονομικό όφελος λόγω μικρότερου αρχικού κόστους απόκτησης , πιο πολλές επιλογές χωρίς να κλειδώνονται τα δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο λογισμικό, πλήθος πλεονεκτημάτων σε θέματα ασφάλειας, συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και την τοπική αγορά πληροφορικής, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μείωση του εμπορικού ελλείμματος) σε μια εξαιρετικά δύσκολη για τη χώρα περίσταση
ΕΠΕΙΔΗ, οι σχετικές κανονιστικές πράξεις είτε δεν έχουν εκδοθεί είτε δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη
ΕΠΕΙΔΗ, η Ελλάδα τοποθετείται στη θέση 89 από τις 90 σε θέματα θεσμικού πλαισίου για το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και στη θέση 26 από τις 37 σε θέματα ανοιχτής γνώσης

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν υπάρχει εκτίμηση του αριθμού των αδειών λογισμικού (ιδίως λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, εξυπηρετητών, αυτοματισμού γραφείου, ERP, γεωγραφικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων) που έχει αυτή τη στιγμή στην κατοχή του το Δημόσιο, η διάρκεια τους και το ετήσιο τους κόστος, καθώς και το ποσοστό των αδειών τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν σε εταιρίες Ελληνικής ιδιοκτησίας.
2) Τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία του αποθετηρίου λογισμικού και πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την αγορά συστημάτων ΤΠΕ από τη δημόσια διοίκηση;
3) Τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί για την ενημέρωση και εκπαίδευση των φορέων του Δημοσίου τομέα ότι κατά την αγορά συστημάτων πληροφορικής θα πρέπει να αποκτούν το σύνολο των δικαιωμάτων επί αυτού ή να το αποκτούν με άδειες που επιτρέπουν την ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση του;
4) Τι ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων του Ν. 3979/2011 και του Ν. 3448/2006 με δεδομένη την τεράστια οικονομική τους σημασία για τη χώρα;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Θωμάς Ψύρρας
Ιωάννης Μιχελογιαννάκης
Πάρης Μουτσινάς
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός
Κατερίνα Μάρκου
Ασημίνα Ξηροτύρη
Γιώργος Κυρίτσης
Βασίλης Οικονόμου
Οδυσσέας Βουδούρης