Γολγοθάς για τους ασφαλισμένους η έκδοση αποφάσεων από τις πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές

Είναι δυνατόν κάποιος που λόγω ασθένειας παρουσιάζει ανικανότητα για εργασία ή ακόμα χρειάζεται είδη/μηχανήματα αποκατάστασης της υγείας του να καλείται να εξεταστεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή που θα γνωματεύσει και την αναλογούσα στην περίπτωσή του αναρρωτική άδεια και χρηματική αποζημίωση, μετά την αποθεραπεία του ή και την επιστροφή στην εργασία του; Κι όμως, στην Ελλάδα του 2019, συμβαίνει και αυτό.
Οι αρμόδιες για τα παραπάνω Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές, λειτουργούν με τρόπο εξαιρετικά αναχρονιστικό, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί καν ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτημάτων, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ να υφίσταται μια τεράστια ταλαιπωρία μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία του να λάβει την αποζημίωση που δικαιούται.
Για το θέμα αυτό ο ανεξάρτητος βουλευτής Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός, υποβάλλει ερώτηση στην Υπουργό Εργασίας στην οποία εκτός του ότι θέτει ζητήματα που αφορούν στον τρόπο στελέχωσης των Υγειονομικών αυτών Επιτροπών, ζητεί να πληροφορηθεί εάν προβλέπεται να λειτουργήσει άμεσα ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής πιστοποιητικών που θα διευκόλυνε ασφαλισμένους και ελεγκτές-ιατρούς, αλλά και εάν σχεδιάζονται και άλλα μέτρα στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως ακολούθως:
Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: «Ατελέσφορος και αναχρονιστικός ο τρόπος λειτουργίας των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΦΚΑ»
Ο ν. 4218/2014 προβλέπει την σύσταση και λειτουργία των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρθηκε στην συνέχεια με το ν.4387/2016 στον ΕΦΚΑ.
Οι Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές εξετάζουν κυρίως θέματα αναρρωτικών αδειών, χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε τέκνα-μέλη οικογένειας λόγω ανικανότητας για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα, και πιθανά εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση πρόσθετων ειδών-μηχανημάτων αποκατάστασης κ.λπ.
Η αναχρονιστική διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, δεδομένης της έλλειψης ενεργοποίησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή των αιτημάτων, αλλά και ηλεκτρονικού ελέγχου των δικαιολογητικών από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές είναι:
– Να προσκομίσει στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που ανήκει, τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που έλαβε από τον θεράποντα ιατρό (Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα, από Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο), όπου αναγράφεται η πάθηση-ασθένεια-ατύχημα-νοσηλεία του ασφαλισμένου.
– Να αναμείνει έως το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ να διαβιβάσει την υπόθεση στην αρμόδια Α΄ Υγειονομική Επιτροπή, η οποία καλείται να εξετάσει τον φάκελο και να εκδώσει απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι καταλύτης για την χρηματική αποζημίωση του ασφαλισμένου, αναλογικά, από τον ασφαλιστικό του φορέα και τον εργοδότη, για όσο διάστημα διαρκεί η αποχή του από την εργασία.
Η εξέταση των ασφαλισμένων από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές γίνεται με μεγάλες καθυστερήσεις, συνήθως πολύμηνες, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να εκδίδονται, μετά την αποθεραπεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας των ασθενών, ακόμα και όταν έχουν επανέλθει στην εργασία τους.
Συνάμα, ο ρόλος των Επιτροπών υποβαθμίζεται, αφού οι ιατροί που τις στελεχώνουν περιορίζονται σε ένα καθαρά διοικητικό-γραφειοκρατικό έλεγχο των προσκομιζόμενων εγγράφων, ενώ πολλές υποθέσεις που παραπέμπονται προς έλεγχο, δεν συνάδουν με την ειδικότητα των παριστάμενων Υγειονομικών ιατρών που καλούνται να τις εξετάσουν και να εκδώσουν απόφαση.
Δεδομένου ότι προϋπόθεση για την χρηματική αποζημίωση του ασφαλισμένου από τον ασφαλιστικό του φορέα και τον εργοδότη, «λόγο ανικανότητας προς εργασία», αποτελεί η έκδοση απόφασης από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή.
Δεδομένου ότι η χρονοβόρα-αναχρονιστική διαδικασία του συστήματος, στην έκδοση απόφασης από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή, οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο τους ασφαλισμένους που είναι κυρίως μισθοσυντήρητοι.
Δεδομένου ότι σκοπός σύστασης και λειτουργίας των Α΄ Υγειονομικών Επιτροπών, είναι η έγκαιρη και αποτελεσματική εξέταση, από εξειδικευμένους ιατρούς στα θέματα υγείας των ασφαλισμένων που παραπέμπονται σε αυτές.
Ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων στις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές, πόσα αιτήματα εκκρεμούν ανά Επιτροπή και για πόσο χρονικό διάστημα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την εξέτασή τους;
2. Προβλέπεται η ενεργοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αιτημάτων από τους ασφαλισμένους στις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές, προς αποφυγή χρονοβόρων- επίπονων διαδικασιών, γρηγορότερη καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους δικαιούχους και αποφόρτιση των Διοικητικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ; Αν ναι πότε χρονικά προσδιορίζεται η έναρξη λειτουργίας της;
3. Δεδομένου ότι οι Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές προβαίνουν μόνο στον έλεγχο εγγράφων του φακέλου και όχι και στην κλινική εξέταση του ασφαλισμένου, εξετάζετε την περίπτωση οι αποφάσεις να εκδίδονται με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς την υποχρεωτική φυσική παρουσία του ασφαλισμένου-ασθενή, ώστε ο χρόνος αναμονής τους να περιοριστεί στο ελάχιστο αλλά και να διευκολύνονται και οι ιατροί που στελεχώνουν τις Επιτροπές στο έργο τους;
4. Εξετάζετε την περίπτωση άμεσης χρηματικής αποζημίωσης στους ασφαλισμένους, από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη αναλογικά, με την υποβολή της αίτησης και δεσμευτικής Υπεύθυνης Δήλωσης, προς διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου;
5. Τι προτίθεστε να κάνετε για την περίπτωση εμφάνισης εισοδημάτων στην επόμενη φορολογική χρήση από αυτή που πραγματικά αποκτήθηκαν, λόγω της καθυστερημένης έκδοσης της απόφασης από τις Α΄ Υγειονομικές Επιτροπές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις των πολιτών;