Δημιουργία Τάγματος Εθνοφυλακής στον Ν. Καβάλας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

1/2/2012

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Θέμα: Δημιουργία Τάγματος Εθνοφυλακής στον Ν. Καβάλας

Οι κινήσεις για τη δημιουργία Τάγματος Εθνοφυλακής στον Ν. Καβάλας έχουν ευλόγως προκαλέσει την ανησυχία των πολιτών της περιοχής. Οι προσκλήσεις εφέδρων για την επάνδρωση μονάδων εθνοφυλακής στο εσωτερικό της χώρας, σε νομούς όπως αυτός της Καβάλας που δεν έχουν συνοριακή γραμμή, στερείται λογικής. Διαβεβαιώσεις ότι οι κινήσεις αυτές δεν στοχεύουν στην καταστολή λαϊκών αντιδράσεων, αλλά μόνο στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας δεν αρκούν.

Σημειώνεται, ότι το περασμένο καλοκαίρι η Πολιτεία κατάρτισε και ενέκρινε ένα Σχέδιο, που τιτλοφορείται «Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ)», το οποίο στο πλαίσιο του «Ξενοκράτη» προβλέπει την ανάληψη δράσης σε περίπτωση φυσικής ή τεχνολογικής καταστροφής, εγκληματική-τρομοκρατική ενέργεια και «άλλα συμβάντα που μπορεί να οφείλονται στο πλήθος ή τη διασάλευση της τάξης και στην υπερσυγκέντρωση πλήθους».

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Mε ποιά λογική συγκροτούνται Τάγματα Εθνοφυλακής στο εσωτερικό της χώρας και ποιο νομικό πλαίσιο διέπει τη λειτουργία τους;

Πώς ορίζεται στο σχέδιο “Ξενοκράτης” η εγκληματική ή τρομοκρατική ενέργεια;

Τι εννοείται με τον όρο «συμβάντα που μπορεί να οφείλονται στο πλήθος ή τη διασάλευση της τάξης και στην υπερσυγκέντρωση πλήθους»;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός