Διαφθορά

ΕΡΩΤΗΣΗ
19-7-12

 

Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Διαφθορά

Η διαφθορά ως ‘ανάρμοστη σχέση μεταξύ αγοράς και πολιτικής’ θέτει σε κίνδυνο και την ποιότητα της δημοκρατίας μας και επειδή τόσο η διαπλοκή όσο και τα ρουσφέτια επιβίωσης πληθαίνουν σε περιόδους κρίσης,

Ερωτάται ο κος Υπουργός:
1. Με ποια σύγχρονα θεσμικά, πολιτικά, κοινωνικά και τεχνολογικά μέτρα σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό όφελος και σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος; (π.χ. νέα νομοθεσία για τα εγκλήματα διαφθοράς μεγαλύτερης διαφάνειας, ταχύτερου ελέγχου, άμεσων κυρώσεων, λογοδοσία και χρηστή διοίκηση).

2. Με ποιες διαδικασίες θα αναχαιτίσετε την ευνοιοκρατία και την ‘πελατοποίηση’ των πολιτών στο δημόσιο; (π.χ. ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, σύγχρονοι κανόνες καλής διακυβέρνησης κλπ).
3. Πως θα γίνει η εκκαθάριση των υπαρχόντων και λειτουργούντων επί χρόνια συλλογικών δικτύων διαφθοράς; (σε συνέργεια με παραπολιτικά συστήματα εξουσίας; π.χ. αναδρομικός έλεγχος προαγωγών, τοποθετήσεων κλπ).

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιάννης Πανούσης

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Σπύρος Λυκούδης

Κατερίνα Μάρκου

Βασίλης Οικονόμου

Μαρία Ρεπούση

Νίκη Φούντα

Γρηγόρης Ψαριανός