Διεξαγωγή έρευνας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά και αντιδράσεις.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

5/4/2012

Ερώτηση προς τους Υπουργούς

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Διεξαγωγή έρευνας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεφαλονιά και αντιδράσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενέκριναν έρευνα υποψήφιας διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε μαθητές της Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, σε 16 Σχολεία της Κεφαλονιάς.

Στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων της φυσικής ορμόνης κορτιζόλης, για την καλύτερη διαχείριση του στρες κατά την εφηβεία. Συγκεκριμένα, η έρευνα θα προσδιορίσει την στάθμιση των ορίων της κορτιζόλης, επάνω ή κάτω από τα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν συμπτώματα κατάθλιψης ή/και επιθετικότητας στην εφηβεία. Οι μαθητές, οι γονείς και οι διδάσκοντες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια διεθνών προδιαγραφών, ενώ οι μαθητές, επιπλέον, καλούνται να συμμετέχουν σε δειγματοληψίες ρουτίνας, όπως δείγμα σιέλου και μαλλιού. Tα αποτελέσματα προάγουν την επιστημονική γνώση διαχείρισης του οξέος και χρόνιου άγχους, συμβάλλοντας στην Ιατρική και στον Άνθρωπο, ιδιαίτερα σε επίπεδα Πρόληψης.

Η έρευνα, όπως όλες οι έρευνες σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο, τηρεί όλες τις προδιαγραφές τήρησης του Ιατρικού Απορρήτου περί ανωνυμίας, καθώς πραγματοποιείται μέσω κωδικοποίησης, με δεδομένα και αποτελέσματα συγκεντρωτικής μορφής. Η εν λόγω έρευνα γίνεται με εθελοντική συμμετοχή. Στο ξεκίνημά της προκάλεσε, αντιδράσεις από ορισμένους διευθυντές σχολείων, οι οποίοι δεν έστειλαν το έγγραφο συγκατάθεσης γονέα σε κάθε γονέα ξεχωριστά, σύμφωνα με την εντεταλμένη άδεια που είχε αποσταλεί από το Υπουργείο, με σκοπό να αποφασίζουν οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι αντ΄ αυτών.

Το μικρό ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα απέχει από την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος που απαιτείται. Εξαιτίας δημοσιευμάτων και των ως άνω αντιδράσεων έχει προκληθεί αβάσιμη ανησυχία στους γονείς, ότι ενδέχεται τα παιδιά τους να κατηγοριοποιηθούν και να αντιμετωπισθούν ως πιθανοί μελλοντικά επιθετικοί ή ψυχικά ασθενείς πολίτες. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύματα από σχετικούς με την ψυχική υγεία λειτουργούς, προβάλλοντας τη συσχέτιση πολιτικής διαπλοκής του εξωτερικού με φαρμακοβιομηχανίες. με συνέπεια οι εμπλεκόμενοι, γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές κλπ. να αμφισβητούν την διεπιστημονικότητα της έρευνας και την αξία του εγχειρήματος.

Είναι διαφορετικό να μην λαμβάνει κανείς μέρος σε μία έρευνα, με δεδομένο ότι η συμμετοχή είναι εθελοντική, και τελείως διαφορετικό δημόσια να διαστρεβλώνεται και να παρεμποδίζεται ο σκοπός και η χρησιμότητά της.

Με βάση τα προαναφερόμενα,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

Τι θα πράξουν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το έργο των επιστημόνων, που διαθέτουν έγκριτες άδειες από αρμόδιους φορείς, να διεξάγεται ομαλά, αδιάβλητα και με στήριξη;

Τι θα πράξουν ώστε, να διαφυλάσσεται η Επιστημονική Έρευνα και να εξασφαλίζεται θεσμικά, ο ζητούμενος κοινωνικός και κρατικός έλεγχος;

Τι θα πράξουν ώστε η έρευνα στις ανθρωπιστικές επιστήμες να χρηματοδοτείται και να έχει το μερίδιο που της αναλογεί, ισότιμα με τις βιολογικές και τις τεχνολογικές επιστήμες, με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να επιμορφώνονται και να συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση, αλλά και να αντιλαμβάνονται μέσω εμπειρίας τη σημασία της έρευνας, της βιοηθικής και της ερευνητικής δεοντολογίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός