Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ
                                                                                                                                                                                                                 30/11/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Θέμα: «Διορισμός και τοποθέτηση εκπαιδευτικών με αναπηρία 67% και άνω»

 

Για τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο ο Ν.3794/2009,με τον οποίο διαφάνηκε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα, ορίζεται πως «από την έναρξη του σχολικού έτους 2009−2010 και εφεξής οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και πέραν των οριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις ποσοστών».
Η ισχύς του Νόμου εξασφαλίζεται με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν εκδοθεί, εμποδίζοντας την έγκαιρη τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.
 Ένα βήμα έγινε με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στις 24-11-2009, με την οποία καλούνται οι άνωθεν εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφή στον ειδικό πίνακα για μόνιμο διορισμό. Πρόκειται όμως για αριθμητική καταγραφή και όχι για πρόσκληση δήλωσης συγκεκριμένης τοποθέτησης, η οποία, όπως φαίνεται, θα καθυστερήσει αρκετά.
Η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών έχουν ήδη ταλαιπωρηθεί πολύ καιρό  μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους και τους γιατρούς τους, προκειμένου να μαζέψουν μόρια  ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη στον Ν.3794/2009 για τοποθέτησή τους κοντά στον τόπο διαμονής τους, ενδέχεται να εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούνται αν βρίσκονται  μακριά από τους γιατρούς που τους παρακολουθούν,  με   ό, τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους.

Με βάση τα προαναφερόμενα ερωτάται η κα. Υπουργός
• Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για το διορισμό των εκπαιδευτικών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν 12μηνη πραγματική προϋπηρεσία;
• Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν σε σχολεία του τόπου διαμονής τους, ώστε να μην αναγκαστούν να μετοικήσουν μακριά από την οικογένειά τους και τους γιατρούς που τους παρακολουθούν;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.