Δραστικός περιορισμός της πλαστικής σακούλας μεταφοράς

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

3-6-2014

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Δραστικός περιορισμός της πλαστικής σακούλας μεταφοράς
Τα πλαστικά αποτελούν έναν εξαιρετικά πολύτιμο πόρο -το 8% περίπου της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου δεσμεύεται για την παραγωγή του- αλλά και την πιο σημαντική πηγή θαλάσσιας ρύπανσης παγκοσμίως.
Στη ρύπανση αυτή οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς έχουν κυρίαρχο ρόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, 98.6 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες διατέθηκαν στην αγορά της ΕΕ το 2010, εκ των οποίων περίπου το 92 % ήταν λεπτές με πάχος λιγότερο των 0.05 mm, ουσιαστικά μη επαναχρησιμοποιήσιμες.
Τον Μάρτιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά απόβλητα στο περιβάλλον εισηγούμενη την υιοθέτηση μιας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά, ώστε να σταματήσει η υγειονομική ταφή ή η αποτέφρωση ανακυκλώσιμων πλαστικών.
Τον Νοέμβριο του 2013, ενέκρινε πρόταση με στόχο να χρησιμοποιούνται λιγότερες λεπτές πλαστικές σακούλες στα κράτη μέλη, παροτρύνοντάς τα να επιλέξουν τα μέτρα που θεωρούν πρόσφορα, όπως επιβολή τελών, καθορισμό εθνικών στόχων μείωσης ή απαγόρευση της χρήσης υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Tον Δεκέμβριο του 2013 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη δραστική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας, έως και την κατάργησή της μέχρι το 2020.
Και πρόσφατα, 17 Απριλίου2014, το Ευρωκοινοβούλιο με νέο Ψήφισμά του ζητά τη μείωση κατά 80 % της κατανάλωσης των πιο λεπτών πλαστικών σακουλών στα επόμενα 5 χρόνια. Οι χώρες-μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν δικούς τους, αυστηρούς κανόνες για να περιορίσουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ξεκινήσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και θα ολοκληρωθεί εντός του 2014.
Οι ευρωβουλευτές εκτιμούν επίσης ότι η τροποποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα απόβλητα, θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με την εξοικονόμηση 72 δις € ετησίως, την αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης αποβλήτων της ΕΕ κατά 42 δις € και στη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας έως το 2020.

Με βάση όλα τα ανωτέρω ερωτάται ο υπουργός:
• Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας μεταφοράς μιας χρήσης και με ποια μέτρα θα προωθήσει τους στόχους αυτού του σχεδιασμού;
• Ποιές ποσότητες και είδη πλαστικής σακούλας διακινούνται στην ελληνική αγορά; Σε τι ποσοστό ανέρχονται οι λεπτές και οι παραγόμενες από φωτοδιασπώμενα υλικά; Εξετάζεται η πιθανότητα απόσυρσης αυτού του είδους πλαστικής σακούλας;
• Εξετάζεται το ενδεχόμενο αγορακεντρικών μέσων σύμφωνα με το ιρλανδικό μοντέλο, που το 2002 φορολόγησε τις πλαστικές σακούλες, μειώνοντας τη χρήση τους κατά 90%;
• Εξετάζεται, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, η δυνατότητα χωριστών κάδων ανακύκλωσης για το πλαστικό και υιοθέτησης εργαλείων και κινήτρων ενίσχυσης της επανάχρησής του;

Ο ερωτών βουλευτής

Ψαριανός Γρηγόρης