Δυσλειτουργίες στη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ειδικών σχολείων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

7/2/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Δυσλειτουργίες στη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ειδικών σχολείων».

Δυσλειτουργίες παρατηρούνται στη μεταφορά των μαθητών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικών σχολείων (ΑμεΑ). Αιτία είναι η καθυστέρηση των πληρωμών ιδιωτικών εταιρειών και ΚΤΕΛ, δεδομένου ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν έχουν αμειφθεί για τις υπηρεσίες τους.

Με τον Ν. 3852/2010 του Καλλικράτη η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των ειδικών σχολείων (ΑμεΑ), από τις πρώην κατά τόπους Νομαρχίες, περιήλθε στους Δήμους.

Λόγω των οικονομικών δυσκολιών των νέων ΟΤΑ, και λοιπών προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν από τον νέο τύπο υπολογισμού των μαθητικών δρομολογίων, και δεδομένου ότι η μεταφορά των μαθητών επέφερε δυσλειτουργίες σε σχολικά συγκροτήματα, που δεν καλύπτονται από τις αστικές συγκοινωνίες, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έδωσε παρατάσεις στις προηγούμενες συμβάσεις των πρώην κατά τόπους Νομαρχιών.

Η τελευταία παράταση δόθηκε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στις 31.12.2011 και η οποία στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 προβλέπει ότι: «οι συμβάσεις, που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών, και παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), παρατείνονται έως τις 28.2.2012».

Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που κατοικούν σε μεγάλες αποστάσεις από τα σχολικά συγκροτήματα, αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες, σε λίγες ημέρες -εάν δεν υπάρξει οικονομική διευθέτηση- ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η κα. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα και οριστικά το θέμα της ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα ειδικά σχολεία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός