Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) του ΟΑΚΑ

13.4.2010

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό:
Πολιτισμού και Τουρισμού.

Θέμα: Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) του ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 1646/86 και της Υ.Α. 999/15.01.1988,  το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.), αποτελεί ερευνητικό κέντρο που υπάγεται διοικητικά στο ΟΑΚΑ, διαθέτοντας όμως επιστημονική αυτοτέλεια για την εκπλήρωση των  σκοπών του.
Το ΕΚΑΕ διαθέτει τρεις τομείς: α) Αθλητικών Ερευνών και Εφαρμογών, β) Αθλητιατρικής και γ) Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης.
Ειδικότερα, ο  τομέας Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης αποτελεί το γνωστό εργαστήριο ελέγχου «ντόπινγκ», που έχει αφήσει το αποτύπωμά του  στο χώρο το αθλητισμού τα τελευταία χρόνια. Το εργαστήριο αυτό αποτελεί ένα από τα 35 εργαστήρια στον κόσμο που διαθέτουν διαπίστευση της WADA, του διεθνούς οργανισμού ελέγχου «ντόπινγκ», με αποτέλεσμα οι αναλύσεις του να θεωρούνται επίσημη βάση για την ακύρωση αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων και για την τιμωρία ντοπαρισμένων αθλητών. Το ανωτέρω  Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης κατά νόμον υπάγεται στον διευθυντή του ΕΚΑΕ, ο οποίος προβλέπεται να είναι αναγνωρισμένος ερευνητής διεθνούς κύρους Α’ ή Β’ βαθμίδας, ειδικός σε ένα από τα επιστημονικά αντικείμενα του ΕΚΑΕ, οριζόμενος από τον Υπουργό με τριετή θητεία. Υπάγεται ακόμα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΚΑΕ, που αποτελείται από ερευνητές  που έχουν κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1514/85, ενώ και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης πρέπει να είναι ερευνητής που έχει κριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1514/85.

Ωστόσο, ενώ αυτά προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, από τον Ιανουάριο 1988 μέχρι τον Ιανουάριο 2009, στο ΕΚΑΕ ουδέποτε είχαν διεξαχθεί οι προβλεπόμενες κρίσεις ερευνητών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1514/85, αν και πολλές φορές ερευνητές του ΕΚΑΕ είχαν ζητήσει να κριθούν. Αποτέλεσμα της παράλειψης αυτής ήταν να μην λειτουργούν τα όργανα του ΕΚΑΕ και να μην ασκείται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης η προβλεπόμενη από το νόμο επιστημονική εποπτεία.
Το έτος 2009, ο τότε διευθυντής του ΕΚΑΕ, αμέσως μόλις ορίστηκε στη θέση του, ξεκίνησε τη προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία κρίσεων, ζητώντας και εξασφαλίζοντας από το ΔΣ του ΟΑΚΑ την συγκρότηση επιτροπών κρίσεως των ερευνητών ΕΚΑΕ. Οι επιτροπές συνεδρίασαν, έκριναν και οι κρίσεις τους κοινοποιήθηκαν στο ΟΑΚΑ.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2009, το Δ.Σ του ΟΑΚΑ  συνεδρίασε και ακύρωσε αυθαίρετα και αναιτιολόγητα την διαδικασία κρίσεων των ερευνητών ΕΚΑΕ (αρ. πρωτ.1/3449/10.9.2009) και Δ.Σ. 921/9.9.2009), κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1514/85 (άρθρο 16 παρ.  4) στις οποίες προβλέπεται ρητώς ότι  για τις διαδικασίες κρίσεων ερευνητών: «Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική..» και παρά την αντίθετη γνωμάτευση της Nομικής Yπηρεσίας του ΟΑΚΑ (αρ. πρωτ.2/3328/2.9.2009) και Δ.Σ. 176/2.9.2009), ενώ σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού φέρεται να δήλωσε  ότι  προτίθεται να τοποθετήσει «προσωρινό διοικητικό προϊστάμενο»  στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών,  
Η ανεξέλεγκτη και, εν πολλοίς, παράνομη λειτουργία του ΕΚΑΕ και, ειδικότερα, του κρίσιμου τομέα   Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης η οποία  συνεχίζει να μην υπάγεται στην προβλεπόμενη από το νόμο επιστημονική εποπτεία, σωρεύει σκάνδαλα στο χώρο του Αθλητισμού και εκθέτει τη χώρα μας διεθνώς.
 Με δεδομένο ότι  ο Κανονισμός λειτουργίας του ΟΑΚΑ αναφέρει ρητώς ότι ο διευθυντής του ΕΚΑΕ «πρέπει να είναι αναγνωρισμένος ερευνητής διεθνούς κύρους (Α΄και Β΄βαθμίδας), ειδικός σε ένα από τα επιστημονικά αντικείμενα των τμημάτων  του ΕΚΑΕ , προκειμένου να εφαρμόζει την απαιτούμενη επιστημονική εποπτεία  στον κρίσιμο τομέα Ελέγχου της Φαρμακοδιέγερσης,
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

•    Προτίθεται να τοποθετήσει στη θέση του διευθυντή του ΕΚΑΕ  αναγνωρισμένο ερευνητή διεθνούς κύρους (Α΄και Β΄βαθμίδας), ειδικό σε ένα από τα επιστημονικά αντικείμενα των τμημάτων  του ΕΚΑΕ , όπως ορίζεται  στις διατάξεις της Υ.Α 999/15.1.1988 και πότε;
•    Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου  να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η απαιτούμενη επιστημονική εποπτεία και στελέχωση στον κρίσιμο για τη χώρα μας τομέα Ελέγχου της Φαρμακοδιέγερσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.