Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

23/02/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Οικονομικών

Θέμα: « Εκκλησιαστικά ΝΠΔΔ»

Πρόσφατα, η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις καταβολές φόρου της Εκκλησίας. Πρόκειται για απάντηση της Εκκλησίας σε «μη ενημερωμένα» δημοσιεύματα. Δυστυχώς, η Εκκλησία δεν έχει εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση με αναλυτικά στοιχεία για την περιουσία των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ. Επίσημη απογραφή δεν έχει γίνει εδώ και αιώνες. Στο Εθνικό Κτηματολόγιο δεν προσήλθε για να εγγραφεί η εκκλησία, οι μονές και τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Και δεν έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα, ενώ θα έπρεπε. Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας υπολογίζεται σύμφωνα με την Αγροτική Τράπεζα σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέμματα, ενώ το Υπουργείο Γεωργίας τα περιορίζει μόνο σε 855 χιλιάδες και από αυτά τα 422 είναι διακατεχόμενα. Διακατεχόμενα δε είναι εκείνες οι εκτάσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας ή υπήρχαν και χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Από τη μια εκτίμηση στην άλλη όμως είναι ένα εκατομμύριο στρέμματα, τα οποία αν δεν οριστεί σε ποιόν ανήκουν, συνεχώς θα εμφανίζονται νέοι Εφραίμ, όταν θα ωριμάζουν οι συνθήκες. Το Νοέμβρη του 2011 έγινε γνωστό ότι σχεδιάζεται η σύνταξη Εκκλησιαστικού Κτηματολογίου, καθώς, σύμφωνα με τον ημερήσιο τύπο, «στόχος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου είναι για πρώτη φορά να καταγραφεί με τεκμηριωμένα στοιχεία η ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας. Κι αυτό διότι έως σήμερα η Εκκλησία δεν ξέρει – επακριβώς – τι έχει». Άν η Εκκλησία ήθελε να καταγραφεί η περιουσία της, γιατί δεν προσήλθε στο Εθνικό Κτηματολόγιο ;

Τα προβλήματα δημιουργούνται από το παρασιτικό ελληνικό σύστημα το οποίο απαλλάσσει φορολογικών υποχρεώσεων τα χιλιάδες Ν.Π.Δ.Δ., απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάθεσης ισολογισμών, επιτρέπει τις αδιαφανείς δοσοληψίες μοναστηριών, που άλλοτε είναι Ν.Π.Δ.Δ. και άλλοτε αυτονομημένες κοινότητες, διεπόμενες από ειδικό Δίκαιο, ανάλογα με την περίσταση.

Η παρατεινόμενη στενή διαπλοκή πολιτείας και εκκλησίας(με όποια μορφή) προσβάλλει τις αρχές της ισοπολιτείας, που η πρώτη έχει ταχθεί από το Σύνταγμα να υπηρετεί.

Σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι δαπάνες θεωρούνται νόμιμες από τη στιγμή που θα αναρτηθούν στο « Διαύγεια». Η Εκκλησία για τις επί των οικονομικών κινήσεις της, όπως υποχρεούται ως ΝΠΔΔ, έχει μόλις 2 αναρτήσεις.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

· Ποια είναι η ακίνητη περιουσία των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ και τι μέρος αυτής έχει δηλωθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο;

· Ποιο έργο έχει παράξει η (από το 2011) συσταθείσα Επιτροπή για τη μελέτη και επίλυση θεμάτων που απασχολούν την Εκκλησία της Ελλάδος;

· Πόσα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ανήκουν στην Εκκλησία και στις Μονές;

· Γιατί δεν αναρτώνται στο Διαύγεια οι οικονομικές κινήσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και όλων των εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός