Εναρμόνιση του νόμου για την παραγωγή τσίπουρου, με τον καν. 110/08 της ΕΕ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β’ ΑΘΗΝΩΝ                                               

                                                                                                                                                                                                                                  26/11/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση του νόμου για την παραγωγή τσίπουρου, με τον  καν. 110/08 της ΕΕ

Η παραγωγή του τσίπουρου γινόταν (μέχρι το 1988) με το νόμο 971 του 1917.
Η χρησιμοποιούμενη πρώτη ύλη (στέμφυλα) υπολογίζονταν  να περιέχει μέχρι 7.5 λίτρα αλκοόλης ανά 100 κιλά στεμφύλων.
Το παραγόμενο τσίπουρο δεν φορολογούνταν, προοριζόταν για ιδία κατανάλωση και πιθανή πώληση «χύμα» μέσα στο νομό η σε γειτονικούς νομούς.
Το 1988 ψηφίστηκε ο νόμος 1802 που για πρώτη φορά επιτρέπει την παραγωγή και εμφιάλωση του τσίπουρου (απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής και οινολασπών) από οργανωμένα αποσταγματοποιεία . Στα αποσταγματοποιεία αυτά η παραγωγή γίνεται υπό την εποπτεία των αρμόδιων αρχών, η συλλογή του παραγόμενου τσίπουρου γίνεται σε σφραγισμένες δεξαμενές από το τελωνείο και  το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Το 1989 ψηφίζεται για πρώτη φορά ευρωπαϊκός κανονισμός (1576) για τα αλκοολούχα ποτά, όπου ορίζεται και το απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής και κατοχυρώνονται:  η τσικουδιά Κρήτης το τσίπουρο Μακεδονίας, Θεσσαλίας και του Τυρνάβου σαν γεωγραφικές ενδείξεις.
Τόσο ο νόμος 1802/88 όσο και ο κανονισμός 1576/89, (όπως και ο νέος καν. 110 /2008) δεν βάζουν κανένα περιορισμό στην περιεκτικότητα των στεμφύλων σε αλκοόλη , απλώς ορίζουν τη σχέση μεταξύ της αλκοόλης που προέρχεται από τα στέμφυλα και την οινολάσπη, και μέχρι 35%.
Επίσης ο  κανονισμός 479/2008  ορίζει ότι τα κράτη μέλη αποφασίζουν για την ελάχιστη περιεκτικότητα σε αλκοόλη των στεμφύλων και των οινολασπών (και σε καμιά περίπτωση  για την ανώτερη). Έπομένως το ανώτερο όριο του 7.5% αλκοόλη ανά 100 κιλά στέμφυλων που επιβάλει η εθνική νομοθεσία  αποτελεί περιορισμό, που ορίζει δυσμενή διάκριση για τη χώρα μας σε σχέση με τους εταίρους  στην ΕΕ, ακόμα και στην περίπτωση επιδότησης της απόσταξης των υποπροϊόντων.

Το τσίπουρο μετά από μεγάλες προσπάθειες και συντονισμό των διαφόρων φορέων, αναγνωρίστηκε με τον καν. 110/208 ως αποκλειστικά ελληνικό προϊόν.(όπως η γκράπα της Ιταλίας είχε γίνει ήδη από το 1989).

Ο μόνος τρόπος να διαφυλαχθεί η ελληνικότητά του είναι να κατοχυρωθεί με νόμο η υποχρεωτική χρήση Ελληνικών σταφυλιών για την παραγωγή του.
Στα διάρκεια  της κυκλοφορίας  του το εμφιαλωμένο τσίπουρο έδειξε ότι η δυναμική του  μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στις μεγάλες ποσότητες εισαγωγής αλκοόλης, είτε με την τελική μορφή , είτε σαν ακατέργαστες γεωργικές Α΄ ύλες. Ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο των εργοστασίων ζάχαρης. Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουμε ότι  κάθε λίτρο οινοπνεύματος γεωργικής προέλευσης, που εισάγεται, αντιστοιχεί με δέκα κιλά σταφύλια περίπου ή με αντίστοιχης δυναμικότητας άλλο γεωργικό προϊόν. Θα πρέπει  να τονιστεί ότι και τα τσίπουρα με γεωγραφική ένδειξη πρέπει να παράγονται από σταφύλια της συγκεκριμένης περιοχής.
Η διαφορά των στεμφύλων σταφυλιών που προέρχονται από υψηλόβαθμες οινοποιήσιμες ποικιλίες,  δεν λαμβάνεται υπόψη, γεγονός που δημιουργεί στρεβλώσεις και αδικίες.
Η καθιέρωση του ποσοστού 7,5% περιορίζει ποσοτικά  το τσίπουρο  που δύναται να παραχθεί από μια  αρχική ποσότητα  σταφυλιών που οινοποιούνται, τοποθετώντας μας έτσι σε  μειονεκτική θέση έναντι της παραγωγής ομοειδών  προϊόντων των εταίρων μας στην ΕΕ. (πχ γκράπα Ιταλίας).
Επηρεάζεται έτσι,  ποιοτικά το παραγόμενο τσίπουρο διότι είναι γνωστό και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η μεγάλη αναλογία στερεών στον άμβυκα επιβαρύνει το απόσταγμα με μεθανόλη.

Με αυτά τα δεδομένα,

 Ερωτάται  ο  κ.  Υπουργός,
1. Έχει σκοπό να τροποποιήσει το νόμο 2969/2001 στο αρθ.7 σημείο Ε2 και να διαγραφεί το όριο των 7.5%  λίτρων αλκοόλης ανά 100 κιλά στέμφυλα, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η σχετική Ελληνική Νομοθεσία με τον κανονισμό110/08 της ΕΕ και αν ναι πότε;
2. Προτίθεται να ορίσει με νομοθετική ρύθμιση, ότι για την παραγωγή τσίπουρου πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά Ελληνικά σταφύλια και ειδικά  τα τσίπουρα με γεωγραφική ένδειξη πρέπει υποχρεωτικά να παράγονται με σταφύλια αυτών των περιοχών, καθώς και να εμφιαλώνονται  στην εν λόγω περιοχή;
3. Πρόκειται να προβεί σύντομα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να δημιουργηθεί ειδικός φορέας, που θα διαχειρίζεται το σημαντικότατο  αυτό εθνικό προϊόν και στον οποίο θα συμμετέχουν και οι παραγωγικοί φορείς;
4. Τι άλλα μέτρα, πρόκειται να λάβει ώστε  να διασφαλιστεί η ταυτότητα του συγκεκριμένου Εθνικού Προϊόντος;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.