Ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

13/1/2012

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης νέων αγροτών».

Η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας και η συνεπακόλουθη εισαγωγή κτηνοτροφικών και αγροτικών προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. αλλά και από τρίτες χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα Σκόπια κ.α. επιβάλουν την είσοδο νέων ανθρώπων στα γεωργοκτηνοτροφικά επαγγέλματα.

Σήμερα ο αγροτοκτηνοτροφικός πληθυσμός σχεδόν στο σύνολό του, αποτελείται από άτομα μεγάλης ηλικίας, οι δε κτηνοτροφικές μονάδες συνεχώς μειώνονται. Τελευταία λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, κυρίως από κατοίκους αστικών κέντρων, να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο και να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Αγροτών» το οποίο έχει σταματήσει από το Καλοκαίρι του 2009.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος θα πρέπει να υπάρξουν επιδοτήσεις για να καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης, με μια προεγκεκριμένη μελέτη ελάχιστου κόστους σε σχέση με το διαθέσιμο προς αξιοποίηση έδαφος για καλλιέργειες (παραγωγής ζωοτροφών, βόσκησης), την επιλογή της κατάλληλης φυλής ζώων και γενικά την οργάνωση της κτηνοτροφικής μονάδας. Το ποσοστό συμμετοχής να ελαχιστοποιηθεί και να υπάρχει δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού, με την εγγύηση του κράτους, τόσο για νέους όσο και για νεοεισερχόμενους λόγω απώλειας εργασίας με ένα ηλικιακό κριτήριο. (π. χ. των 55 ετών)

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός,

Προτίθεται να ενεργοποιήσει το πρόγραμμα «Εγκατάστασης Νέων Αγροτών» προκειμένου να ενισχυθεί ο αγροκτηνοτροφικός τομέας και να σταματήσει η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός