Εξέλιξη του έργου κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

24/1/2012

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό:

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Εξέλιξη του έργου κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου»

Στην με αριθμό 17147/31.5.2011 ερώτησή μου σχετικά με την ανάγκη κατασκευής γεφυριού στη θέση «Μπούλμπερι» στα πλαίσια του έργου του φράγματος Πείρου-Παραπείρου, έλαβα από αρμόδιο υφυπουργό κ. Μαγκριώτη την ακόλουθη απάντηση (αριθμ. 2716/16-6-2011):

«Η μελέτη για τη χάραξη νέου δρόμου και νέας γέφυρας στη θέση «Μπούλμπερι» ή «Παπαρούτα», καθώς και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου, όπως η μελέτη των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτούμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών, θα ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο του 2011.

Στη συνέχεια και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα δημοπρατηθεί εργολαβία που θα περιλαμβάνει την κατασκευή:

■ των συνδέσεων των τροφοδοτικών αγωγών των υδροδοτούμενων οικισμών με τις δεξαμενές ύδρευσης αυτών,

■ την ολοκλήρωση της οδού Ε111 και

■ την αποκατάσταση των προσπελάσεων που αποκόπτονται λόγω της δημιουργίας του ταμιευτήρα του φράγματος Αστεριού. Η εργολαβία αυτή θα ολοκληρωθεί σε ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης»

Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει η παραμικρή ενημέρωση στο θέμα, ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη η οποία, σύμφωνα με την παραπάνω απάντηση θα ήταν έτοιμη από το Σεπτέμβριο του 2011;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου;

3. Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός