Εξαέρωση των αποθεματικών των επιμελητηρίων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

2/2/2012

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Εξαέρωση των αποθεματικών των επιμελητηρίων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

Η πλειονότητα των διοικήσεων των επιμελητηρίων της χώρας προέβη σε έντονη διαμαρτυρία κατά τη Τραπέζης της Ελλάδος καθώς λόγω της απομείωσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χάνουν πολύ μεγάλο μέρος των αποθεματικών τους.

Κατόπιν αλληλογραφίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με την Τράπεζα της Ελλάδος, η επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας ενημερώθηκε ότι τα αποθεματικά των Επιμελητηρίων της χώρας, τα οποία τηρούνται σε λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως ισχύει για κάθε ελληνικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχουν επενδυθεί σχεδόν στο σύνολό τους σε κινητές αξίες του Ελληνικού Δημοσίου (ομόλογα ή/και έντοκα γραμμάτια) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 του Ν. 2469/1997, συναποτελώντας (μαζί με αντίστοιχους πόρους άλλων ΝΠΔΔ) το λεγόμενο Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εάν τα Επιμελητήρια αιτηθούν, για λόγους κάλυψης ταμειακών αναγκών τους, χρήματα από αυτά τα αποθεματικά, το σχετικό αίτημα καλύπτεται από τα ρευστά διαθέσιμα του Κοινού Κεφαλαίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, τότε η κάλυψη γίνεται με ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κοινού Κεφαλαίου, ήτοι των κινητών αξιών όπου έχουν επενδυθεί οι πόροι των αποθεματικών, η οποία ρευστοποίηση γίνεται με βάση την αγοραία αξία των κινητών αυτών αξιών κατά την ημέρα ρευστοποίησης.

Από τα στοιχεία που χορήγησε η Τράπεζα της Ελλάδος στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προκύπτει ότι στις 19.1.2012 η αξία του κατατεθειμένου αποθεματικού των Επιμελητηρίων στην Τράπεζα της Ελλάδος ανερχόταν σε 66,2 εκατ. ευρώ, ενώ η αγοραία αξία των κινητών αξιών όπου έχει επενδυθεί αυτό το αποθεματικό ανέρχεται σε 21,5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο διαθέσιμο ανέρχεται μόλις σε 4,3 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σήμερα το ΕΒΕΑ διαθέτει μερίδα ομολόγων ονομαστικής αξίας λίγο πάνω από τα 11 εκατ. ευρώ, η πραγματική αξία των οποίων είναι σήμερα κοντά στα 4,3 εκατ. ευρώ, το ΕΕΑ με ομόλογα 9,5 εκατ. ευρώ αυτή την περίοδο μπορεί να υπολογίζει σε 3,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ΒΕΑ χάνει περίπου 200.000 ευρώ. Αξίζει, να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από τη λίστα της ΤτΕ υπάρχουν επιμελητήρια με μηδενικό υπόλοιπο, ενώ απώλειες καταγράφει και το Επιμελητήριο Κιλκίς, που έχει ομόλογα αξίας 27,92 ευρώ, τα οποία σήμερα αξίζουν 10,54 ευρώ.

Επιπλέον οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων δεν ενημερώθηκαν ούτε ερωτήθηκαν για αυτές τις τοποθετήσεις σε κινητές αξίες.

Σύμφωνα με δηλώσεις των προεδρείων των επιμελητηρίων η ΤτΕ τους γνωστοποίησε ότι θα ενταχθούν στο PSI

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Επιμελητήρια δεν έχουν καμία επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συνεπώς τα αποθεματικά τους είναι το προϊόν της διαχείρισης των διοικήσεων των Επιμελητηρίων, με κύριο στόχο την υλοποίηση ή τη συμμετοχή σε υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και την κάλυψη αναγκών σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πως αποφασίστηκε να γίνουν οι συγκεκριμένες επενδύσεις των αποθεματικών; Με ποια κριτήρια αποφασίστηκαν οι συγκεκριμένες επενδύσεις;

2. Γιατί δεν υπήρξε ούτε καν ενημέρωση των διοικήσεων των Επιμελητηρίων;

3. Είναι στην πρόθεση της κυβέρνησης η διαφορετική αντιμετώπιση των αποθεματικών των Επιμελητηρίων, ή η διασφάλισή τους με ισοδύναμο τρόπο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός