Επίσπευση υλοποίησης του προγράμματος σίτισης στα σχολεία της χώρας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

8/3/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Επίσπευση υλοποίησης του προγράμματος σίτισης στα σχολεία της χώρας».

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα σίτισης σε σχολεία της Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα υποσιτισμού των μαθητών, που έχουν παρατηρηθεί.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε σχολεία της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, λόγω «γραφειοκρατικών εμποδίων» σύμφωνα και με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η κα. Υπουργός:

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια καθυστέρησης υλοποίησης του προγράμματος σίτισης σε σχολεία της Αττικής και σε σχολεία ανά την επικράτεια;

 Ποια τα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας στα οποία θα εφαρμοστεί το πιλοτικό πρόγραμμα σίτισης;

Ποια τρόφιμα περιλαμβάνονται στα μικρογεύματα; Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των εν λόγω τροφίμων;

Σε ποια φάση βρίσκονται οι σχετικές χρηματοδοτήσεις μέσω του ΕΣΠΑ (2007-2013) και ποιες είναι αυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός