Εργαζόμενοι πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

25/5/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό:

Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: Εργαζόμενοι πρώην Ο.Ε.Ε.Κ.

Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (21-12-2010) οι δόκιμοι και οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ο.Ε.Ε.Κ. μεταφέρθηκαν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κατέλαβαν προσωρινές θέσεις, οι οποίες θα καταργηθούν όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετατάξεών τους σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Το μόνιμο προσωπικό του πρώην Ο.Ε.Ε.Κ. δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αιτήσεις για τη μετάταξή του σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες πριν την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Ε.Ο.Π.Π.» και το οποίο θα παραδοθεί σε τέσσερις φάσεις. Σημειωτέον ότι δεν έχει παραδοθεί ακόμα κάποια φάση, ενώ ο Ν.3879/2010 που παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π. (άρθρο 11 παρ.8 του Ν.3879/2010 ) έχει τεθεί σε ισχύ από τις 21-9-2010.

Κατά το διάστημα αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καμία μεταβολή στην υπηρεσιακή τους κατάσταση δεν είναι εφικτή.

Επίσης, όσο θα ευρίσκονται υπό το καθεστώς των προσωρινών θέσεων δεν θα δύνανται να κριθούν από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο δεν είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1) Έχει σκοπό να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση του Π.Δ. που θα αφορά την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «Ε.Ο.Π.Π.» ;

2) Είναι στις προθέσεις της, και αν ναι, σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ώστε να διευρυνθεί το πεδίο των επιλογών που θα έχουν οι εν λόγω υπάλληλοι ως προς τους φορείς που θα έχουν δικαίωμα να αιτηθούν και να μεταταχτούν;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.