Η αύξηση της ανεργίας κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2011, η διασφάλιση της χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

24-5-2011

Ερώτηση

Προς την κα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΘΕΜΑ: Η αύξηση της ανεργίας κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους 2011, η διασφάλιση της χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας και η αντιμετώπιση της ανεργίας.

Στα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων, για τους εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του, αναφέρεται ότι:

.Τον Απρίλιο του έτους 2011 παρατηρείται μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά –1,45% και μείωση των νέων αιτήσεων για επιδότηση κατά –29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

.Οι άνεργοι για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2001 ανέρχονται σε 704.818 άτομα.

.Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Απρίλιο ανέρχεται σε 283.995 άτομα και είναι μειωμένος κατά 21.957 σε σχέση με το προηγούμενο μήνα του ιδίου έτους.

.Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο των 12 μηνών ανέρχεται σε 257.102 (36,48%) και σε 447.716 (63,52%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Επίσης, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας για την απασχόληση, από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Σ.ΕΠ.Ε.(δελτίο τύπου 6-4-2011)μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης κυριαρχούν στις νέες προσλήψεις και για το έτος 2011 παρατηρείται μείωση κατά 45/% των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ παράλληλα αυξάνεται κατά 200% η μερική απασχόληση, 1.122% η εκ περιτροπής απασχόληση με κοινή συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, και κατά 2.725% η εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη , σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του έτους 2010.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας και των κονδυλίων που απαιτούνται για τη συνολική επιδότηση των ανέργων και της απασχόλησης είναι αναντίστοιχη με τα δηλούμενα ποσοστά αύξησης της ανεργίας των αντίστοιχων περιόδων. Ειδικότερα η αύξηση των δαπανών για τη συνολική επιδότηση της ανεργίας κατά την τρέχουσα περίοδο του έτους 2011 εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη μέχρι και 50%, συγκρινόμενη με την δαπάνη της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010.Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι έχουμε μείωση εσόδων για την αντιμετώπιση της ανεργίας λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για την τρέχουσα περίοδο, γεγονός το οποίο θα επιδεινώσει την δυνατότητα καταβολής των επιδομάτων ανεργίας, καθόσον οι προϋπολογισθείσες δαπάνες δεν επαρκούν. Είναι επίσης γνωστό ότι η κρίση στην αγορά εργασίας δεν έκανε προσιτά τα αντίστοιχα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας και της επιχορήγησης νέων επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας.

Ερωτάται η αρμοδία Υπουργός :

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί και ποια μέτρα θα λάβει για να διασφαλισθούν τα κονδύλια που απαιτούνται για την απρόσκοπτη καταβολή των επιδομάτων ανεργίας του έτους 2011 στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις;Ποια είναι τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν για την επιδότηση της ανεργίας κατά κατηγορία ανέργων και ανά μήνα για το έτος 2010 και ποιά είναι αντίστοιχα τα ποσά που δαπανήθηκαν για το τρέχον πεντάμηνο του έτους 2011;Ποια είναι η θέσης της για την αντιμετώπιση της παρατηρούμενης αναντίστοιχης αύξησης της δαπάνης της επιδότησης της ανεργίας σε σχέση με την αύξηση του ποσοστού της ανεργίας για το έτος 2011;Προτίθεται να λάβει νέα μέτρα, με βάση τα προαναφερόμενα , για να τονωθεί η απορροφητικότητα των προγραμμάτων, να βελτιωθεί η εικόνα της αγοράς εργασίας, καθώς και η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων του Ε.Σ.Π.Α και ποιό το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Νίκος Τσούκαλης

Θανάσης Λεβέντης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.