Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα καλά κρατεί

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

30/03/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ Υπουργούς

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Θέμα: «Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα καλά κρατεί»

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η ελληνική γραφειοκρατία κοστίζει στους Έλληνες φορολογούμενους 15 δις ευρώ και τεράστια σπατάλη χαρτιού, εκτός από το μέγεθος της ψυχικής ταλαιπωρίας. Η ίδια έκθεση στέκεται στο γεγονός ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπουργείων είναι σοκαριστικά ανύπαρκτη.

Πρόσφατα με ρεπορτάζ στο BBC και στη συνέχεια πρωτοσέλιδο στη New York Times προβλήθηκε η περιπέτεια έλληνα πολίτη στην προσπάθειά του να ξεκινήσει μια επιχείρηση για να πουλάει ελαιόλαδο. Ο κ. Αντωνόπουλος μαζί με τους δύο συνεταίρους του, μοίραζαν τις ουρές στα υπουργεία και τις υπηρεσίες όπου συμπλήρωναν αιτήσεις και παράβολα, μια βδομάδα ο ένας και μια ο άλλος, καθώς είχαν αποφασίσει να τα κάνουν όλα νόμιμα, χωρίς να πληρώσουν τα συνήθη “γρηγορόσημα”. Χρειάστηκαν 10 μήνες περίπου να στήσουν την επιχείρησή τους. Ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου δηλώνει στην εφημερίδα πως παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για συντόμευση της διαδικασίας για τις νέες επιχειρήσεις με τη μέθοδο fast track, πρέπει πρώτα ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει διάφορα χαρτιά και πιστοποιητικά και μετά να προχωρήσει η διαδικασία fast track actions. Ο φαύλος κύκλος της γραφειοκρατίας στο Δημόσιο ξεκινά από το αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο του οποίου γνώρισμα είναι η πολυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 15 χρόνια εκδόθηκαν σχεδόν 17.000 νόμοι, προεδρικά και υπουργικά διατάγματα αλλαγής αρμοδιοτήτων. Όσοι αφορούν την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης διοικητικών πράξεων είναι ασαφείς και αφήνουν πολλά «παραθυράκια», με αποτέλεσμα να αυτοακυρώνονται. Στο άρθρο 10 του Ν.3230/2004, για παράδειγμα, θεσμοθετείται η «υποχρέωση της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης να αναζητά η ίδια πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες». Ακολούθως όμως προσδιορίζεται ότι είναι υποχρέωση του πολίτη να υποβάλει πιστοποιητικά και δικαιολογητικά «εφόσον αυτά προβλέπονται σε διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης». Είναι φανερό ότι το «παραθυράκι» είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να ισχύει μερικώς η πρώτη διάταξη. Η απορρέουσα από την πολυνομία νομική ανασφάλεια επιφέρει πολύπλοκες διαδικασίες και καθυστερήσεις με αποτέλεσμα τη σπατάλη πόρων και τη διαφθορά.

Δεδομένων τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Προτίθενται να προχωρήσουν σε ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπουργείων μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει on-line εικόνα όλων των δημόσιων υπηρεσιών και να επιτυγχάνεται έτσι η απρόσκοπτη συνεργασία τους;

Προτίθενται να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε σαφώς να μην υποχρεώνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα να υποβάλουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου δικαιολογητικά ή πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου;

Για ποιο λόγο, αφού έχει θεσμοθετηθεί (Ν.3979/2011) η ηλεκτρονική υπογραφή, δεν αντικαθίστανται τα έγγραφα υπηρεσιών του Δημοσίου που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα με ηλεκτρονικά έγγραφα;

Για ποιο λόγο εξακολουθεί η καθημερινή αλληλογραφία των υπουργείων να γίνεται σε χαρτί και όχι ηλεκτρονικά;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός