Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων

 

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 13.10.2014

Θέμα: Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων
Ερώτηση για τη μη εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων και με την οποία εγκαλεί την κυβέρνηση για έλλειψη βούλησης εφαρμογής του, κατέθεσε στη Βουλή την Δευτέρα 13-10-14, με αρ. 3579, ο ανεξάρτητος βουλευτής Β’ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός.
Περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση και επισημαίνει ότι, 2,5 χρόνια μετά την ψήφιση του
ν. 4072/12, η κατάσταση σε σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμων παραμένει αποκαρδιωτική. Εφαρμογή των νόμων κατ’ επιλογήν και αποσπασματικά, αδυναμία ελέγχων, φοροδιαφυγή και αθέμιτος ανταγωνισμός. Επιπλέον κανένα από τα συναρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες δεν γνωρίζει σε τι ποσοστό τα πρατήρια καυσίμων έχουν εγκαταστήσει τα εν λόγω συστήματα εισροών εκροών.
Τονίζοντας ότι, ενώ το σύνηθες φορολογικό υποζύγιο έχει χάσει τη φοροδοτική του ικανότητα, οι απώλειες από τη φοροδιαφυγή στα καύσιμα ξεπερνούν το ένας δισ. ευρώ, ερωτά τους κ.κ. συναρμόδιους υπουργούς, αν υπάρχει κάποια εύλογη εξήγηση για την υπερβολική καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, σε μια χώρα που διψά για φορολογικά έσοδα καθώς και αν υπάρχει έστω ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων και διατάξεων για την πάταξη της.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

• Οικονομικών

• Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

• Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

• Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων
Την 1/7/2013 ο τότε υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθ. Σκορδάς, απαντώντας σε ερώτησή μας για τους λόγους καθυστέρησης εφαρμογής του ν. 4072/12 για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, διαβεβαίωνε ότι επρόκειτο να κατατεθεί προς ψήφιση αμέσως η επέκταση των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών τόσο στις αποθήκες των εταιρειών πετρελαιοειδών όσο και στις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Εξάλλου είχαν ήδη παρέλθει 15 μήνες από την ψήφιση του ν. 4072/12.
Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά, η κατάσταση σε σχέση με το λαθρεμπόριο καυσίμων παραμένει αποκαρδιωτική. Εφαρμογή των νόμων κατ’επιλογήν και αποσπασματικά, αδυναμία ελέγχων, φοροδιαφυγή και αθέμιτος ανταγωνισμός. Το συμπέρασμα της σαφούς έλλειψης πολιτικής βούλησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων είναι απολύτως εύλογο πλέον.
Κανένα από τα συναρμόδια υπουργεία και τις περιφέρειες δεν γνωρίζει σε τι ποσοστό τα πρατήρια καυσίμων έχουν εγκαταστήσει τα εν λόγω συστήματα εισροών εκροών.
Η διοίκηση της ΠΟΠΕΚ εκτιμά ότι μόλις ένα 30% των πρατηρίων έχει συνδέσει το σύστημα εισροών-εκροών με τη ΓΓΠΣ. Το υπόλοιπο 70% απαρτίζεται από πρατήρια που δεν έχουν συνδεθεί, αλλά απλώς ενεργοποιήσει το σύστημα -άρα υπάρχει δυνατότητα αναδρομικών ελέγχων- από πρατήρια που εγκατέστησαν μεν το σύστημα, αλλά δεν το ενεργοποίησαν και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και από πρατήρια που δεν εγκατέστησαν το σύστημα αλλά αναμένουν την ενεργοποίηση του νόμου για να βάλουν «λουκέτο».
Επίσης σύμφωνα και με καταγγελίες της ΠΟΠΕΚ υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση των υπουργικών αποφάσεων για επέκταση της εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα:
α) δεν έχει εφαρμοστεί διάταξη για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών στα πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών. Δηλαδή το λαθρεμπόριο του ναυτιλιακού καυσίμου συνεχίζεται ανενόχλητο.
β) τα συστήματα στις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων θα εγκατασταθούν σε δύο χρόνια . Δηλαδή αδυναμία ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού ελέγχου του κράτους στους μεγάλους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
γ) το ηλεκτρονικό σήμα εντοπισμού βυτιοφόρων και πλωτών μέσων μεταφοράς πετρελαιοειδών δεν έχει τοποθετηθεί . Δηλαδή συνεχίζονται οι εικονικές εξαγωγές καυσίμων.
δ) τα καύσιμα που διακινούνται στη χώρα δεν έχουν ιχνηθετηθεί. Δηλαδή δεν μπορούν να εντοπιστούν οι παράνομες ποσότητες καυσίμου.
ε) τα συστήματα εισροών-εκροών δεν έχουν εγκατασταθεί στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης ούτε στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων που νοθεύουν τα καύσιμα.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μεγάλων καταναλωτών και πρατηρίων αφορολογήτων καυσίμων παραμένουν εκτός πρόβλεψης ελέγχου, ενώ, επιπροσθέτως, εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να δημιουργηθούν εκατοντάδες σημεία παράνομης διακίνησης καυσίμων από εταιρείες που διαθέτουν στόλους αυτοκινήτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Διάταξη του ν. 4254/2014 τους παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας δεξαμενών καυσίμων χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων.
Συμπερασματικά 2,5 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου 4072/12 η κατάσταση στην αγορά αναφορικά με τον έλεγχο και την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων είναι χαοτική, ο νόμος ανενεργός και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η επειγόντως συσταθείσα τον περασμένο Ιούνιο Διυπουργική Επιτροπή, δεν συνεδρίασε ούτε μια φορά.
Και όλα αυτά παρά το ότι οι απώλειες από τη φοροδιαφυγή στα καύσιμα υπολογίζονται πλέον του ενός δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τις σχετικές καταγγελίες στη Βουλή του πρώην πρωθυπουργού κ. Λ. Παπαδήμου και του κ. Γ. Σούρλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
Κατόπιν των ανωτέρω και με την φοροδιαφυγή των καυσίμων καλά να κρατεί, το δε σύνηθες φορολογικό υποζύγιο να έχει πλέον χάσει – αν δεν έχει απολέσει τελείως τη φοροδοτική του ικανότητα,
ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
• Θεωρεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο ότι είναι πειστικές οι προθέσεις της και αποτελεσματικές οι δράσεις της για την πάταξη της λαθρεμπορίας καυσίμων και της αντίστοιχης φοροδιαφυγής ;
• Υπάρχει κάποια εύλογη εξήγηση για την καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των ψηφισμένων νόμων για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας καυσίμων, σε μια χώρα που διψά για φορολογικά έσοδα;
• Υπάρχει έστω ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω νόμων και διατάξεων ;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός

Διαβάστε τις απαντήσεις των Υπουργείων:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου: