Η Πολιτική-Πολιτειακή Παιδεία στην ελληνική εκπαίδευση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

27/03/12

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Η Πολιτική-Πολιτειακή Παιδεία στην ελληνική εκπαίδευση»

Ένας από τους θεμελιώδεις σκοπούς του Σχολείου διαχρονικά –πόσο μάλλον στην σημερινή εποχή της σύγχυσης και της αβεβαιότητας- οφείλει να είναι η προετοιμασία ενημερωμένων, υπεύθυνων και ενεργών πολιτών. Η Πολιτική – Πολιτειακή Παιδεία ως σχολικό μάθημα θεωρείται σημαντικό στις περισσότερες χώρες και γι’ αυτό διδάσκεται ανελλιπώς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη Νορβηγία και στην Ολλανδία είναι υποχρεωτικό μάθημα σε όλες τις τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου (μάλιστα στη Γερμανία προβλέπονται 3-5 ώρες εβδομαδιαίως σε κάθε τάξη του Λυκείου). Στην Ισπανία είναι υποχρεωτικό στις τρεις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Στην Ιρλανδία σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου-Λυκείου. Στη Μ. Βρετανία, σε όλες τις τάξεις του 4τάξιου γυμνασίου και στη Θεωρητική κατεύθυνση του 2τάξιου Λυκείου. Στις Η.Π.Α. είναι υποχρεωτικό μάθημα στις περισσότερες τάξεις από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Στην Ελλάδα, όμως, διδάσκεται μόνο στη Γ’ Γυμνασίου (ως «Κοινωνική- Πολιτική αγωγή») –ημιτελώς, καθώς τα σχετικά κεφάλαια είναι προς το τέλος του βιβλίου και δεν προλαβαίνουν να διδαχτούν- και στη Β’ Λυκείου (ως «Πολιτική & Δίκαιο»), από 2 ώρες την εβδομάδα έκαστο. Μάλιστα, στο σχέδιο της κυβέρνησης για το Νέο Λύκειο το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών μαθημάτων και μετατρέπεται σε μάθημα επιλογής μόνο στη Γ’ Λυκείου και για ένα μικρό μέρος των μαθητών.

Δεδομένου ότι η σοβαρή και περιεκτική παροχή «Δημοκρατικής Πολιτειακής Παιδείας» (DEMOCRATIC CITIZENSHIP EDUCATION) είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μαθητή που θα γίνει Πολίτης και επιτάσσεται τόσο από τον ΟΗΕ όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης,

ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

Προτίθεται να διατηρήσει το μάθημα “Πολιτική & Δίκαιο” στη Β’ τάξη του Λυκείου ως υποχρεωτικό μάθημα για όλους τους μαθητές και να αναβαθμίσει την Πολιτειακή Παιδεία στο Νέο Σχολείο, εντάσσοντας τη διδασκαλία της και σε άλλες τάξεις της Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης;

Ο ερωτών βουλευτής

Γρηγόρης Ψαριανός