Θέσπιση ανώτατου ορίου συγκέντρωσης για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιμο νερό

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
προς τους Υπουργούς
Υγείας
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

16.4.2014

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση ανώτατου ορίου συγκέντρωσης για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιμο νερό»

Το 2010 με Υπουργική Απόφαση για την προστασία του Ασωπού (ΚΥΑ 20488/10) θεσπίστηκε ως μέση ετήσια συγκέντρωση για το εξασθενές χρώµιο, το όριο των 30 µg/l στα υγρά απόβλητα που διατίθενται στον Ασωπό και τα 3 µg/l στα ύδατα του ποταμού.
Δεν αναλήφθηκε, όμως, καμιά πρωτοβουλία διαβούλευσης για την υιοθέτηση επιτρεπτών ορίων συγκέντρωσης του εξασθενούς χρωμίου για το πόσιμο νερό, το οποίο συνιστά βασικό είδος διατροφής και επιβίωσης.
Στις 6 Δεκεμβρίου 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη απευθυνόμενος στις αρμόδιες αρχές (αρ.πρωτ: 140025/34269/2011) «εκτιμά ότι για την ουσιαστική προστασία και διασφάλιση της δημόσιας υγείας, υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την επιβολή ειδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό» σύμφωνα με την Αρχή της Προφύλαξης.

Στις 15 Ιανουαρίου 2011 το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διοργάνωσε διεθνή συνδιάσκεψη στην Αθήνα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «για την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό».
Στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ (7.2.2011) αναφερόταν ότι «παρά τις εγγενείς αδυναμίες και ασάφειες των επιδημιολογικών και τοξικολογικών ερευνών, για τις οποίες έγινε εκτενής αναφορά, φαίνεται ότι έχουν συγκεντρωθεί αρκετές ενδείξεις που να υποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώμιο μπορεί να είναι καρκινογόνο και με την κατάποση. Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού παρουσίασε τη συνολική εκτίμηση για το εξασθενές χρώμιο. Η εκτίμηση του IARC είναι ότι χημικές ενώσεις που περιέχουν εξασθενές χρώμιο είναι καρκινογόνες για τον άνθρωπο.
Εν όψει των ανωτέρω κρίθηκε ότι είναι βάσιμες οι απόψεις που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα αναθεώρησης της νομοθεσίας για το πόσιμο νερό και της θέσπισης αυτόνομων ορίων για το εξασθενές χρώμιο. Υπήρξε συμφωνία μεταξύ των ομιλητών ότι τα υπάρχοντα διεθνή όρια για το ολικό χρώμιο, τα οποία είναι 100 μg/lt στις ΗΠΑ (EPA), 50 μg/lt στην ΕΕ (Οδηγία για το Πόσιμο Νερό), και επίσης 50 μg/lt από τον ΠΟΥ, δεν είναι βέβαιο ότι εγγυώνται την προστασία της δημόσιας υγείας.»

Το 2011 η Πολιτεία της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, επειδή διαπιστώθηκαν υψηλές
συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό και παράλληλα εμφανίστηκαν νέα επιστημονικά δεδομένα, που συσχέτιζαν συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσής του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό µε καρκινογενέσεις, ξεκίνησε τη διαδικασία διερεύνησης, με στόχο τη νομοθέτηση ορίου 10 µg/lt στο εξασθενές χρώμιο. Η διαβούλευση έληξε τον περασμένο Οκτώβριο.

Η γειτονική μας Ιταλία με αντίστοιχο πρόβλημα, ήδη από το 1999, έχει θεσπίσει το όριο των 5 µg/l εξασθενούς χρωμίου στα επιφανειακά ύδατα που προορίζονται για πόσιμο νερό.
Το 2012 το Υπ. Υγείας αναφέρει σε έγγραφο του προς το Συνήγορο του Πολίτη (Αρ.πρ.:ΔΥΓ2//ΓΠ9206/23.1.2012) ότι «ανέθεσε μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών τη διενέργεια επιδημιολογικής μελέτης για τη διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Οινοφύτων από το πόσιμο νερό και ότι εξέδωσε εγκυκλίους για τη συστηματική καταγραφή των συγκεντρώσεων του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό για την περίοδο ενός έτους σε επίπεδο χώρας».

Το 2013 το ίδιο Υπουργείο διαπιστώνει σε έγγραφό του προς τον Συνήγορο του Πολίτη (αρ.πρ. ΔΥΓ2/ΓΠ1758/ 5.4.2013) ότι η προσπάθεια καταγραφής δεν τελεσφόρησε, αφενός διότι «παρατηρήθηκαν ανομοιομορφίες που αφορούν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη από τα εργαστήρια μέθοδο ανίχνευσης του εξασθενούς χρωμίου, η οποία δεν έχει προτυποποιηθεί», αφετέρου διότι «δεν ανταποκρίθηκε το σύνολο των υδροδοτούμενων δήμων».

Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-CHARM «Chromium in Asopos groundwater system: Remediation technologies and Measures» το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τη συνδρομή και άλλων εταίρων του προγράμματος ανέλαβε να μελετήσει την παρουσία του χρωμίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, δίνοντας έμφαση στη λεκάνη απορροής του Ασωπού.

Ούτε η επιδημιολογική μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ούτε η μελέτη του ΕΜΠ έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Δεδομένων όλων των παραπάνω
Ερωτώνται οι Υπουργοί:
➢ Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προτυποποίηση της μεθόδου ανάλυσης του εξασθενούς χρωµίου, ώστε η ελληνική Πολιτεία να διασφαλίσει την αξιοπιστία των μετρήσεων συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό σε όλη την επικράτεια;
➢ Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι δυο σχετικές μελέτες, της Ιατρικής Αθηνών και του ΕΜΠ, εφόσον αυτές συνδέονται στενά με τη δημόσια υγεία;
➢ Πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα της θέσπισης, µε νομοθετική ρύθμιση, ανώτατου ορίου συγκέντρωσης για το εξασθενές χρώµιο στο πόσιμο νερό, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις/πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο;

Ο ερωτώντες Βουλευτές

Γρηγόρης Ψαριανός

Νίκη Φούντα