Θα συμμορφωθεί η ΔΕΗ με τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή;

Από τον περασμένο Δεκέμβρη η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού θεώρησε καλό να «τιμωρεί» τους καταναλωτές οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο ώστε να λαμβάνουν τους λογαριασμούς ρεύματος ηλεκτρονικά. Έτσι, όσοι λαμβάνουν τον λογαριασμό τους παραδοσιακά με το ταχυδρομείο, επιβαρύνονται με 1€ για κάθε λογαριασμό, χωρίς να γίνεται εξαίρεση ούτε καν για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες άλλωστε είναι και πιο σύνηθες το φαινόμενο της μη πρόσβασης στο διαδίκτυο, όπως είναι πχ οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, ή τα ιδιαίτερα φτωχά νοικοκυριά. Ήδη ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη σε Πόρισμα-Σύσταση, την οποία και κοινοποίησε στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι η πράξη αυτή της ΔΕΗ αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική που παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές Β΄ Αθηνών Γρηγόρης Ψαριανός και Γιώργος Αμυράς, φέρνουν το θέμα με ερώτησή τους στη Βουλή, ζητώντας από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης να απαντήσουν τόσο για το σκεπτικό επιβολής της τιμολογιακής αυτής αύξησης, που επί της ουσίας περί αύξησης πρόκειται, για το ενδεχόμενο κατάργησής της και επίσης για το εάν έχουν ερευνηθεί τρόποι εντόπισης των καταναλωτών που δεν δύνανται να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και για το εάν σχεδιάζεται άλλος τρόπος ενθάρρυνσης της λήψης ηλεκτρονικού λογαριασμού, όπως κάποια οικονομικά κίνητρα.

Ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, έχει ως εξής:

Προς τους Υπουργούς: 1) Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2) Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Με μονομερή απόφασή της η ΔΕΗ Α.Ε χρεώνει τους έγχαρτους λογαριασμούς».

Από 1-12-2018 η ΔΕΗ Α.Ε, εφάρμοσε τον ηλεκτρονικό τρόπο λήψης λογαριασμών με e- bill, δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να λαμβάνουν τους λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά χωρίς χρέωση. Η διοίκηση της εταιρείας όμως αντί να δίνει οικονομικό κίνητρο σ αυτούς που επιλέγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο λήψης λογαριασμών, εφεξής επιβαρύνει όσους επιλέγουν να λαμβάνουν έγχαρτους, με επί πλέον κόστος ένα (1) ευρώ για κάθε λογαριασμό, ακόμα και αν ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.
Ο συνήγορος του καταναλωτή, μετά την εν λόγω απόφαση – γνωστοποίηση από την εταιρεία και σε συνέχεια ενστάσεων από τους καταναλωτές, προέβη στο με αριθμό 791/08-01-2019 Έγγραφό Πόρισμα – Σύσταση, όπου έκανε γνωστό στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, ότι η επιβολή χρέωσης από τη ΔΕΗ ενός (1) ευρώ στους έγχαρτους λογαριασμούς, αποτελεί αθέμιτη εμπορική πρακτική, που παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή.
Επεσήμανε επίσης ότι η επιβολή της εν λόγω χρέωσης ισοδυναμεί με επιβολή πρόσθετης αυτοτελούς χρέωσης, χωρίς να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και σε κάθε περίπτωση αποτελεί μονομερή τροποποίηση της σύμβασης για τον καταναλωτή.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα τιμολόγια Προμήθειας αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Άρα το κόστος της εκτύπωσης και αποστολής των έγχαρτων λογαριασμών, έχει μετακυληθεί στον καταναλωτή, χωρίς όμως να αναφέρεται ρητά ως χρέωση προμήθειας στο τιμολόγιο προμήθειας.
Κατά συνέπεια στην πράξη πρόκειται για τιμολογιακή αύξηση που εφαρμόζεται σε βάρος των καταναλωτών που δεν μπορούν αυτοδυνάμως να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Δεδομένου ότι η ως άνω απόφαση της ΔΕΗ Α.Ε παραβιάζει τις αρχές του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας και δεν συνάδει με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε πελάτες και σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.
Δεδομένου ότι στην πράξη πρόκειται για τιμολογιακή αύξηση, με μονομερή αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής με αδιαφανή χαρακτηριστικά από την εταιρία.
Δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή ισοδυναμεί με επιβολή νέας πρόσθετης αυτοτελούς χρέωσης, χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα, μη συμβατή με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Γιατί η διοίκηση της εταιρείας προέβη μονομερώς στην απόφαση ενός ακόμα άδικου και αδιαφανούς εισπρακτικού μέσου;
2) Οι καταναλωτές που δεν μπορούν αυτοδυνάμως να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό λογαριασμό με ποιο τρόπο θα εντοπίζονται από την εταιρεία;
3) Προβλέπεται από την διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε να καταργηθεί αυτή η άδική χρέωση; Και αν ναι πότε;
4) Προτίθεται η διοίκηση της ΔΕΗ Α,Ε να εξετάσει τρόπους οικονομικού κινήτρου σε όσους επιλέγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο λήψης λογαριασμού e – bill.

Οι ερωτώντες βουλευτές
Γρηγόρης Ψαριανός
Γιώργος Αμυράς