Θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

15-2-2010

Ερώτηση

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Οικονομικών

Θέμα: «Θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του Φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π.»

Ο φορέας του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) θεσμοθετήθηκε σχετικά πρόσφατα με το άρθρο 13 του Ν. 2817/2000. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., ως διδακτικό προσωπικό των Πανεπιστήμιων, επιτελούν δημόσιο λειτούργημα, έχουν συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, εκλέγονται με προκηρύξεις και με ανοικτές διαδικασίες εκλογής.

Ο φορέας Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι μια απαραίτητη συνιστώσα και ζωντανό κύτταρο του ελληνικού πανεπιστημίου που πρέπει να ενδυναμωθεί. Η πρόθεση του Υπουργείου να παραπέμψει όλα τα θέματα Ε.Ε.ΔΙ.Π. στους εσωτερικούς κανονισμούς των Πανεπιστημίων, θα οδηγήσει σε «κατακερματισμό» του Ε.Ε.ΔΙ.Π., δημιουργώντας Ε.Ε.ΔΙ.Π. πολλών ταχυτήτων στα διάφορα Πανεπιστήμια. Όμως, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον Φορέα Ε.Ε.ΔΙ.Π. δεν είναι ούτε δαιδαλώδες ούτε περίπλοκο και πρέπει να κωδικοποιηθεί, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί.

Είναι διακηρυγμένη η πρόθεση της κυβέρνησης για άμεση εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, αμείβονται σύμφωνα με το πανεπιστημιακό μισθολόγιο που ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. Των Πανεπιστημίων. Οι αποδοχές των μελών ΕΕΔΙΠ, είναι πολύ χαμηλές και υπολείπονται από αυτές του καθηγητή μέσης εκπαίδευσης και ακόμα και από τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων με τα αντίστοιχα προσόντα. Δίκαιο αίτημα των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι να αναβαθμισθεί και να βελτιωθεί το πανεπιστημιακό μισθολόγιο που ισχύει σήμερα για το Φορέα.

Σύμφωνα με την §1, του άρθρου 10, του Ν. 3075/2002, την §3, του άρθρου 4, του Ν. 3620/2007 και την §5, του άρθρου 4, του Ν. 3620/2007, στις συντάξιμες μηνιαίες αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται, είτε αυτοί είναι ήδη συνταξιούχοι, είτε θα συνταξιοδοτηθούν έχουν ενσωματωθεί: α) το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων και β) η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια. Επιπλέον, με το εδαφ. Γ, §2, του άρθρου 1, του Ν. 3670/2008 προβλέπεται η αύξηση του επιδόματος εξομάλυνσης που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται.

Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., όπως και τα μέλη Δ.Ε.Π., αμείβονται με το πανεπιστημιακό μισθολόγιο και οι αποδοχές τους αποτελούν κλάσμα του μισθολογίου της βαθμίδας του Λέκτορα, ενώ επίσης λαμβάνουν κλάσμα των ίδιων επιδομάτων των μελών Δ.Ε.Π. Παρόλα αυτά, στις συντάξιμες αποδοχές των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. δεν συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω επιδόματα που συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., αναγκάζοντας τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όταν συνταξιοδοτούνται προκειμένου να τα διεκδικήσουν.

Κατόπιν των παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. κ. υπουργοί

1. Ποιες πρόνοιες θα ληφθούν στο νέο νόμο έτσι ώστε να μην παραπεμφθούν καίρια ζητήματα του Φορέα ΕΕΔΙΠ στους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Πανεπιστημίων;

2. Τι ενέργειες έχετε κάνει ή προτίθεστε να κάνετε για τη διασφάλιση του Πανεπιστημιακού μισθολογίου για τα μέλη ΕΕΔΙΠ;

3. Τι μέτρα έχετε λάβει ή προτίθεστε να λάβετε για την άρση της αδικίας, ώστε να συμπεριληφθεί σχετική ρύθμιση για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. στο ετήσιο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί το 2011 ή αργότερα.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.