Κίνδυνος κατάρρευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΕΡΩΤΗΣΗ
27/07/12

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

o Εσωτερικών και
o Οικονομικών

Θέμα: «Κίνδυνος κατάρρευσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Την τελευταία τριετία οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί περικοπές που ξεπερνούν το 53% των πόρων τους. Οι επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες των δήμων έχουν μειωθεί κατά 50% και η ΣΑΤΑ κατά 55%.
Επιπλέον έχουν παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ του 2012 184 εκ. ευρώ για την χρηματοδότηση υποχρεώσεων της κεντρικής κυβέρνησης του 2011 που αφορούν στις δαπάνες για προνοιακά επιδόματα, μεταφορά μαθητών και μισθώματα σχολικών μονάδων.
Οι μειώσεις αυτές έχουν οδηγήσει τους δήμους ένα βήμα πριν την κατάρρευση και ο κίνδυνος να μην μπορούν να καλύψουν τις ανελαστικές τους δαπάνες και τη λειτουργία βασικών δομών είναι άμεσος.
Παράλληλα, με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» η τοπική αυτοδιοίκηση έχει προχωρήσει από το 2011 σε μειώσεις δήμων από 1034 σε 325, ΝΠΔΔ από 4.300 σε 520, ΔΕΥΑ από 230 σε 126 και λοιπών επιχειρήσεων από 1350 σε 492.

Όσον αφορά στις αμοιβές των αιρετών έχουν ήδη υποστεί μειώσεις σε σχέση με το 2010 της τάξης του 54%. Το 2010 ήταν 135 εκ. ευρώ, το 2012 74 εκ. ευρώ, ενώ για το 2013 προβλέπεται ήδη περαιτέρω μείωση στα 62 εκ. ευρώ. Παρά τις παραπάνω περικοπές μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο για περαιτέρω μειώσεις.
Συνολικά δηλαδή, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική κρίση, ενώ την ίδια στιγμή αποτελεί βασικό πυλώνα για την στήριξη των πολιτών που πλήττονται.
Οργανώνει ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών για τους πολίτες, τόσο για το γενικό πληθυσμό όσο και για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αυξάνονται ραγδαία. Λειτουργεί παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Κοινωνικά Παντοπωλεία, κέντρα αστέγων, συσσίτια, παροχή οικονομικών βοηθημάτων σε απόρους, δομές ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης και άλλες κοινωνικές δομές.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί

1. Προτίθενται να προχωρήσουν σε νέες περικοπές των λειτουργικών δαπανών και των αμοιβών των αιρετών;
2. Πώς θα εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση και η συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών της αυτοδιοίκησης που απευθύνονται στους πολίτες που πλήττονται από τη φτώχια και την ανεργία ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δημήτρης Αναγνωστάκης

Παρίσης Μουτσινάς

Γρηγόρης Ψαριανός

Θωμάς Ψύρρας