Καθεστώς λειτουργίας του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Θεσσαλίας

 15/4/2010
ΕΡΩΤΗΣΗ
και
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (Α.Κ.Ε.)

Προς τους Υπουργούς
-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Καθεστώς λειτουργίας του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Θεσσαλίας

Με το αγροτικό πρόβλημα να οξύνεται στην χώρα και τον πρωτογενή τομέα να ισοπεδώνεται κάτω από το βάρος των αρνητικών εξελίξεων στην Ευρώπη, οι αγρότες του Πλατυκάμπου καθώς και του Μελισσοχωρίου στη Λάρισα, αλλά και άλλων δημοτικών διαμερισμάτων των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, συνεχίζουν να πληρώνουν ετήσιες συνδρομές αλλά και αναδρομικά παρελθόντων ετών, στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Θεσσαλίας.
Μέσα στις βασικές αρμοδιότητες του Γ.Ο.Ε.Β., είναι η αξιοποίηση και ανάπτυξη της γεωργίας στον εκάστοτε νομό με την εφαρμογή ορθολογικών μοντέλων άρδευσης και στράγγισης, καθώς και υλοποίησης έργων αγροτικής οδοποιίας. Ωστόσο, οι κάτοικοι-αγρότες καταγγέλλουν ότι αφενός δεν έχουν καμία ενημέρωση για το έργο του Γ.Ο.Ε.Β. επί σειρά ετών κι αφετέρου δεν έχουν δει να υλοποιείται κάτι από τον Οργανισμό.
Ετησίως ο Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας εισπράττει στρεμματικές εισφορές, ύψους 1,5 ευρώ/στρέμμα από 13.000 περίπου αγρότες στο σύνολο της Θεσσαλίας, εκ των οποίων περίπου το 75-80% θα έπρεπε να επιστρέφει ανταποδοτικά ως έργα. Όμως έως σήμερα, όχι μόνο στο ν. Λάρισας, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς ευθύνης του, έχει υλοποιήσει ελάχιστα έργα, μικρής κλίμακας και αγνώστου οικονομικού ύψους.
Οι Γ.Ο.Ε.Β. όπως και οι διάφοροι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τον εκάστοτε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΑΤ) και του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας (οι Γ.Ο.Ε.Β.) ή του οικείου νομάρχη (οι Τ.Ο.Ε.Β.), κατά λόγο αρμοδιότητας εκάστου. Διάφοροι Τ.Ο.Ε.Β., όμως, δεν εκπληρώνουν τις ετήσιες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Γ.Ο.Ε.Β., όπως οφείλουν, χωρίς μάλιστα να τους επιβληθούν επιπλήξεις ή κυρώσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αντίθετα, ο Γ.Ο.Ε.Β. ζητά τα χρήματα από τους αγρότες.
Πολλάκις έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο κατάργησης του Οργανισμού, όμως καθ’ ότι αυτοχρηματοδοτούμενος (από τις στρεμματικές ετήσιες εισφορές των αγροτών), ουδείς έως σήμερα δεν έχει προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Ταυτόχρονα, όμως, κανείς δεν έχει ελέγξει και το καθεστώς λειτουργίας τους.

Επειδή ενώ οι Γ.Ο.Ε.Β. θα έπρεπε να αποτελούν οργανισμό-«ομπρέλα» για τους Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής ευθύνης τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην πράξη για το Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας.

Επειδή εδώ και πολλά χρόνια ο Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας περιέπεσε σε καθεστώς «οργανισμού-σφραγίδας» και μόνο κατ’ όνομα ανταποδοτικότητας, που υφίσταται μόνο και μόνο για το «χαράτσωμα» των αγροτών, χωρίς να παρουσιάζει έργο. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη μεγάλου αριθμού φορέων, των οποίων οι αρμοδιότητες οι σχετικές µε τους υδατικούς πόρους αλληλεπικαλύπτονται και πολλές φορές συγκρούονται στην πράξη, αποτελεί πρόβλημα.

Επειδή προκαλεί ερωτηματικά η απουσία ελέγχου του Οργανισμού από πλευράς υπουργείων.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.    Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Γ.Ο.Ε.Β.; Ποια υπηρεσία έχει την εποπτεία τους και την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση και έλεγχο;
2.    Ποιο είναι αναλυτικά το έργο που πραγματοποίησε ο Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας την τελευταία 5ετία και ποιο το κόστος αυτού;
3.    Προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με συγκεκριμένο πλαίσιο και δομή λειτουργίας, όπου θα συγχωνευτούν οι, εμπλεκόμενοι με τη υδατική διαχείριση, φορείς;

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί
να καταθέσουν το συντομότερο δυνατόν:

    Τους απολογισμούς οικονομικών ετών 2005-2009 του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας.
    Τους πίνακες των εκτελεσθέντων έργων από το Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλίας της ίδιας χρονικής περιόδου (τίτλος έργου και κόστος ανά εκτέλεση).

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ηρώ Διώτη

Γρηγόρης Ψαριανός

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.