Καθορισμός αγκυροβολίου στην Πάχη Μεγάρων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

23/1/2012

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Προστασίας του Πολίτη

Θέμα: «Καθορισμός αγκυροβολίου στην Πάχη Μεγάρων».

Η περιοχή της Πάχης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του παραλιακού μετώπου της Μεγαρίδας. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν έχει παρατηρηθεί παράνομος ελλιμενισμός πλοίων, που σταμάτησε έπειτα από προσφυγή των κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παρά τις αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων της περιοχής στον καθορισμό αγκυροβολίου λίγες εκατοντάδες μέτρα από την περιοχή, με πρόσχημα την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών της Πάχης και φυσικού αερίου Ρεβυθούσας, η Κυβέρνηση προέβη στον καθορισμό αγκυροβολίου.

Ο Δήμος Μεγαρέων διατυπώνει έντονες διαμαρτυρίες σχετικά με την υπογραφή και την έγκριση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αρ. 190 «Καθορισμός αγκυροβολίας στη θαλάσσια περιοχή Κόλπου Μεγάρων-Δυτικά Ν. Σαλαμίνας» και ζητεί την ανάκλησή της.

Στο κείμενο της διαμαρτυρίας του ο Δήμος Μεγαρέων υπογραμμίζει ότι: «το αγκυροβόλιο ουσιαστικά εξυπηρετεί την προβλήτα εκφόρτωσης αργού πετρελαίου και τον σταθμό αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα, δυο δράσεις που υποβαθμίζουν την περιοχή, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά οφέλη από τα πετρελαιοειδή και τη Ρεθυθούσα». Επιπλέον, τονίζει ότι: «δεν πληροί, ούτε στο ελάχιστο, τους κανονισμούς και τους όρους ασφαλείας, αφού απέχει μόνο ένα (1) μίλι περίπου από την ακτή και όχι την ασφαλή απόσταση των τριών (3) μιλίων τουλάχιστον».

Στη Δυτική Αττική εντοπίζεται ήδη το 40% της ελληνικής βιομηχανίας (Ναυπηγεία, Διυλιστήρια, χρωματοβιομηχανίες, χαλυβουργίες) και ο κόλπος της Ελευσίνας από τον Ασπρόπυργο μέχρι την Πάχη Μεγάρων είναι επιβαρυμένος περιβαλλοντικά από τα απόβλητα των βιομηχανιών, τα πετρελαιοειδή των διυλιστηρίων, τα χιλιάδες διακινούμενα πλοία, καθώς και τα ναυάγια από τα εγκαταλειμμένα πλοία.

Σε σχετική ερώτησή μας (12.5.2011) προς τους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και Προστασίας του Πολίτη είχαμε θίξει το εν λόγω ζήτημα και την αναγκαιότητα σχεδιασμού παρεμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ήπια, προς το περιβάλλον, οικοτουριστική ανάπτυξη σύμφωνα και με αιτήματα των κατοίκων και των φορέων της περιοχής.

Το ΥΠΕΚΑ μας απάντησε ότι: «στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ στην Πάχη Μεγάρων, που είναι σε εξέλιξη, θα προβλεφθούν μέτρα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής». Στην απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «πρόκειται να προβλεφθούν διατάξεις, με τις οποίες θα διασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης στα αγκυροβολημένα πλοία, και τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή αγκυροβολία στον συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο».

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια τα μέτρα που προβλέπονται, στο πλαίσιο της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ, για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή Πάχης Μεγάρων;

Ποιες οι διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες, πρόκειται να διασφαλιστεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης στα αγκυροβολημένα πλοία;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την ασφαλή αγκυροβολία στον θαλάσσιο χώρο της Πάχης Μεγάρων;

Πόσα μίλια απέχει από την ακτή η αγκυροβολία στη θαλάσσια περιοχή Κόλπου Μεγάρων-Δυτικά Ν. Σαλαμίνας; Πληροί τους κανονισμούς και τους απαιτούμενους όρους ασφαλείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Γρηγόρης Ψαριανός