Καθυστέρηση διαγωνισμών για ένταξη ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

26/9/2011

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Καθυστέρηση διαγωνισμών για ένταξη ανέργων σε προγράμματα κατάρτισης

Το 2009 προκηρύχθηκαν οι κάτωθι τέσσερεις διαγωνισμοί με φορείς υλοποίησης πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης :

1. Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (για 30.000 άτομα – υποβολή προσφορών 7-9-2009)

2. Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους (για 10.000 άτομα- υποβολή προσφορών 25-9-2009)

3. Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ (για 4.000 άτομα – υποβολή προσφορών 1-10-2009)

4. Παρεµβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά οµάδων και επαγγελµατικής Ένταξης Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) και απεξαρτηµένων ατόµων ή ατόµων υπό απεξάρτηση (για 8.000 άτομα – υποβολή προσφορών 20-11-2009)

Οι πρώτοι 3 διαγωνισμοί αφορούν την διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης σε δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων μέσα από αναγνωρισμένες εξετάσεις και αν και είναι προγράμματα υψηλής ζήτησης δεν έχουν διεξαχθεί από το 2007.

Ο τέταρτος διαγωνισμός αφορά ομάδες που έχουν ανάγκη από τέτοιες παρεμβάσεις αφού τα προγράμματα δίνουν δεξιότητες σε ειδικότητες που αφορούν πολλούς τομείς της οικονομίας και προβλέπουν όχι μόνο κατάρτιση αλλά και 3μηνη απασχόληση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (για το 30% των ωφελούμενων). Αξιοσημείωτο είναι ότι προγράμματα για άτομα αυτών των ομάδων έχουν να γίνουν από το 2008.

Οι παραπάνω διαγωνισμοί βρίσκονται σε στάδιο πλήρους ωριμότητας και μπορούν άμεσα να ολοκληρωθούν ενώ ο μηχανισμός υλοποίησης κατέχει την τεχνογνωσία και εμπειρία για την γρήγορη, αποτελεσματική και διαφανή ολοκλήρωση των έργων.

Η χώρα βιώνει πρωτοφανή ποσοστά ανεργίας και είναι αδήριτη ανάγκη η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την ένταξη των ανέργων σε θέσεις κατάρτισης και απασχόλησης. Προς τούτο είναι απαραίτητο να προχωρούν οι διαδικασίες υλοποίησης των ενταγμένων έργων μαζί και όχι σε αντιπαράθεση με τις αναγκαίες διαδικασίες επανασχεδιασμού που προβλέπονται στο τέλος του έτους.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο Υπουργός:

Τι μέτρα θα λάβει να ξεπερασθεί η στασιμότητα, να ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί και να γίνει δυνατή η ένταξη ανέργων σε αυτά τα προγράμματα κατάρτισης

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.