Κατάργηση επιδόματος πρόσθετης Απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ερώτηση
Προς την κ. Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 
Θέμα:  «Κατάργηση επιδόματος πρόσθετης Απασχόλησης σε εκπαιδευτικούς Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) είναι ένας καινοτόμος θεσμός στην Ελληνική Εκπαίδευση ο οποίος λειτουργεί από το 1993 και συνεχίζεται σήμερα με τη λειτουργία 69 Κέντρων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των ΚΠΕ (ΥΑ 60991/19-6-2006), αντικείμενο εργασίας των  αποσπώμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης είναι «η εκπαίδευση μαθητών, η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, η ανάπτυξη θεματικών δικτύων, τοπικών και διεθνών συνεργασιών καθώς και η έρευνα σε θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης…» Το καθημερινό ωράριο των ΚΠΕ καθορίζεται 8.00 – 15.00 και όπως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο: «Επειδή πολλές από τις παραπάνω δράσεις και προγράμματα υλοποιούνται σε απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα, οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προσφέρουν επιπρόσθετο έργο». Λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας των δράσεων των ΚΠΕ από την ίδρυση τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ ελάμβαναν επίδομα πρόσθετης απασχόλησης ανελλιπώς από το 1993 μέχρι σήμερα. Το επίδομα αυτό θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2986/2002 και καθορίστηκε με το Ν. 3205/2003, άρθρο 8 παρ. 21, στο ποσό των 110 ευρώ. Η επιπρόσθετη αυτή αμοιβή συνιστά περισσότερο μια ηθική αποζημίωση για τους εκπαιδευτικούς, αφού η εργασία των απογευμάτων και Σαββατοκύριακων την οποία υποχρεώνονταν να προσφέρουν δεν αμείβεται με υπερωριακή αμοιβή. Αποδεχόμενοι οι εκπαιδευτικοί τα καθήκοντα, αλλά και την πρόσθετη αμοιβή για αυτά, η οποία ορίζεται επίσης στις Υ.Α τοποθέτησής τους (61995 /Γ7/17-7-2006, 80327/Γ7/19-6-2008),«οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από το νόμο πρόσθετες μηνιαίες αποζημιώσεις», ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους προσφέροντας Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές/τριες καθώς και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Λειτουργούν ως φορείς υποστήριξης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία και ταυτόχρονα μέσα από τις δράσεις τους, συμβάλλουν σημαντικά στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Με το υπ. αριθμ. 43360/ΙΒ/3-5-10 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης- Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων -Τμήμα Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς τις Δνσεις και τα Γραφεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, επικαλούμενο το με αριθμ. Πρωτοκ. 2/18297/0022/17-3-09 έγγραφο – γνωμοδότηση της 22ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καταργείται  το επίδομα των αποσπασθέντων στα ΚΠΕ εκπαιδευτικών.
Παρ’ όλα αυτά το επίδομα καταβαλλόταν καθολικά σε όλους τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα ΚΠΕ από το 2002 και εντεύθεν, βάσει του Ν. 2986/2002 (άρθρ. 8, παρ.2β) ο οποίος προβλέπει ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπεύθυνους των Κ.Π.Ε. και τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε. και στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για πρόσθετη απασχόλησή τους,…..».
Δεδομένου ότι οι θέσεις των αποσπώμενων στα ΚΠΕ ορίζονται σαφώς από πληθώρα Υ.Α και εγκυκλίων ως εξής: Υπεύθυνος ΚΠΕ, εκπαιδευτικοί ΚΠΕ,
Υποστηρίζουμε ως λανθασμένη την ερμηνεία του Νόμου, η οποία παρερμηνεύοντας το πνεύμα και τις διαθέσεις του νομοθέτη και αγνοώντας τη συνολική δομή των στελεχών που υπηρετούν το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκμεταλλεύεται την ασαφή διατύπωση στο σκέλος που αφορά τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα Κ.Π.Ε., θεωρώντας ότι το επίδομα δικαιούνται εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στα ΚΠΕ ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θέση που δεν υφίσταται.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:
–    Γιατί κατακρατείται το επίδομα των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ;
–    Τι προτίθεσθε να κάνετε προκειμένου να αρθεί άμεσα η αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών των ΚΠΕ;

22.06.2010

Οι ερωτώντες βουλευτές

Θανάσης Λεβέντης
Φώτης Κουβέλης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.