Καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που από 01.07.2011 μετατάσσονται στις Περιφέρειες

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

30-5-2011

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: «Καταβολή μισθοδοσίας του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που από 01.07.2011 μετατάσσονται στις Περιφέρειες»

Τον κίνδυνο να μείνουν απλήρωτοι για αρκετούς μήνες αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που από 01.07.2011 μετατάσσονται στις Περιφέρειες, μετά τις διαπιστωτικές πράξεις των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έχουν εκδοθεί από τα τέλη Δεκέμβρη, αν δεν υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει να πληρώνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες διακοπής της μισθοδοσίας τους και πληρωμής τους από τους ΚΑΠ των Περιφερειών.

 

Οι ίδιοι υπάλληλοι – κατεξοχήν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό – που θα εργάζονται από 01.07.2011 σε υπηρεσίες των Περιφερειών, με τα ίδια καθήκοντα και προσόντα με τους συναδέλφους τους των πρώην Νομαρχιών που έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες από 01.01.2011, θα υποστούν δραματική μείωση των αποδοχών τους, διότι μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε στο άρθρο 2 παράγραφος 22 του ν. 3899/2010 και τις συγκεχυμένες ερμηνείες που έχουν δοθεί με έγγραφα του Γ.Λ.Κ.:

δεν είναι σίγουρο ότι θα λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές που είχαν ως προσωπικό των πρώην κρατικών Περιφερειών (νυν Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), την ίδια στιγμή που το προσωπικό που παρέμεινε στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες την 01.01.2011, συνεχίζουν να λαμβάνουν τις αποδοχές που έπαιρναν και προ της εφαρμογής του ν. 3899/2010!!!

 

o Επειδή παρόμοιο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιών που μεταφέρθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 01.01.2011, το οποίο αντιμετωπίστηκε με σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε στο ν. 3965/2011, προκειμένου να συνεχίζουν να πληρώνονται από τον Κρατικό προϋπολογισμό με την ίδια διαδικασία που γινόταν μέχρι 31.12.2010, μέχρι τέλος του έτους.

o Επειδή ήδη συζητείται να καλυφθούν με τροπολογία οι πάσης φύσεως αποδοχές, μισθός και επιδόματα, όλων των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους, αναδρομικά μάλιστα από 1η Ιανουαρίου 2011, ώστε να λαμβάνουν και αυτοί οι υπάλληλοι τις ίδιες αποδοχές με τους συναδέλφους τους στους Δήμους.

o Επειδή είναι εξόφθαλμα άδικο και απαράδεκτο, οι υπάλληλοι που υποχρεωτικά μετατάσσονται από 01.07.20111 στις Αιρετές Περιφέρειες, να κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι για μήνες και τελικά όταν πληρωθούν να κινδυνεύουν να είναι οι χαμηλότερα αμειβόμενοι στο Δημόσιο, λαμβάνοντας πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έπαιρναν και ενδεχομένως λιγότερα χρήματα από τους συναδέλφους τους με τα ίδια προσόντα και το ίδιο αντικείμενο απασχόλησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να αντιμετωπίσετε άμεσα το πρόβλημα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που μετατάσσονται από 01.07.2011 στις Περιφέρειες, με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας όπως έγινε αντίστοιχα για τους πρώην Νομαρχιακούς υπαλλήλους, προκειμένου να συνεχίζουν να πληρώνονται από τον φορέα προέλευσης τους, δηλ. τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις;

2. Θα υπάρξει σχετική ρύθμιση, ώστε μέχρι την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, να εξασφαλιστούν ότι θα λαμβάνουν τις μέχρι σήμερα αποδοχές τους;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.