Κατοχύρωση προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

6/12/2011

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικών

Οικονομικών

Θέμα: «Κατοχύρωση προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.”

Ο Ν. 4024 (ΦΕΚ Α/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στο άρθρο 6, παράγραφο 4, προβλέπει πως «οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. […] Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών-μελών της ΕΕ…».

Επειδή ο άνωθεν Νόμος δεν προβλέπει το πότε θα εκδοθεί το εν λόγω Π.Δ., με αποτέλεσμα να μένει μετέωρη η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική ένταξη των υπαλλήλων του δημοσίου,

Ερωτάσθε:

Πότε σκοπεύετε να προτείνετε την έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Φώτης Κουβέλης

Θανάσης Λεβέντης

Νίκος Τσούκαλης

Γρηγόρης Ψαριανός

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.