Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ και Λοιπές διατάξεις

Τοποθέτηση στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά την συζήτηση και επεξεργασία του Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ “I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΕ 2016/2258 & III) Λοιπές διατάξεις ΥΠΟΙΚ”

Έχουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο νόμου που έρχεται, πάλι, με διαδικασία εξπρές και αποτελείται από τρία μέρη.
Στο πρώτο μέρος, ρυθμίζονται θέματα για το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, όπου στην ουσία πρόκειται για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό κανονισμό. Εξαιρετικά δυσνόητο κείμενο, που για την κατανόηση και αξιολόγησή του απαιτούνται ειδικές και εξειδικευμένες γνώσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως το 2017 είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρξουν σχόλια. Εντούτοις θετικές κρίνονται οι διατάξεις του στην πλειοψηφία τους καθώς θεωρείται ότι θεσπίζει ασφαλέστερους διακανονισμούς, λιγότερη πολυπλοκότητα, αυστηρότερες κυρώσεις και υψηλότερα πρόστιμα.
Το ίδιο και στο δεύτερο μέρος, έχουμε πάλι ενσωμάτωση των διατάξεων Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που ρυθμίζει θέματα πρόσβασης των φορολογικών αρχών, σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο τρίτο μέρος… εδώ είναι τα ενδιαφέροντα, έχουμε τα λοιπά σημαντικά, τις λοιπές διατάξεις, που είναι φιλοδωρήματα, επιδόματα, προεκλογικά μπόνους και «εξτραδάκια» που λέμε. Έχουμε κάποια επιδόματα, κάποιες μισθολογικές τακτοποιήσεις, μοιράζουμε λεφτά και γενικότερα ότι μπορούμε να δώσουμε, κάποια δίκαια, κάποια υπερβολικά, κάποια εκτός προγράμματος, αλλά πρέπει να ενισχύσουμε τον προεκλογικό μας αγώνα. Προφανώς οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους είναι αυτές που ενδιαφέρουν την Κυβέρνηση και που ή θα έρχονταν με τροπολογίες ή ως λοιπές διατάξεις σε ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως γίνεται εδώ.

Δείτε ολόκληρη την ομιλία: