ΚΥΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου

ΕΡΩΤΗΣΗ

22-07-2009

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Ανάπτυξης

Θέμα: ΚΥΑ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου

Μία από τις βασικές εκκρεμότητες τρία χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου που έθετε οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων (Ν. 3468/06) ήταν η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ρύθμιζε τις πολεοδομικές διατάξεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Ωστόσο, η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ, απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος άνω των 20 κιλοβάτ (kW) σε μη άρτια και μη οικοδομήσιμα οικόπεδα. Από την απαγόρευση αυτή απαλλάσσονται όσες –μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ- αιτήσεις είχαν ήδη λάβει εξαίρεση από άδεια παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Αντιθέτως, δεν καλύπτονται όσοι επενδυτές είχαν υποβάλλει αίτηση προ διετίας και δεν έχουν λάβει ακόμη τη σχετική εξαίρεση από τη ΡΑΕ.

 

Η ρύθμιση αυτή γεννά μία απαράδεκτη διάκριση εις βάρος όσων δεν έχουν ακόμα λάβει απάντηση από τη ΡΑΕ στην αίτηση εξαίρεση από την άδεια παραγωγής. Η διάκριση αυτή μεταξύ όμοιων περιπτώσεων παραβιάζει κατάφωρα κάθε αρχή και έννοια ισονομίας, καθώς οι αιτούντες κινήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το τότε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, από το οποίο κατά παράλειψη του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέλιπε η σχετική ρύθμιση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε περιοχές εκτός σχεδίου. Η παράνομη καθυστέρηση της ΡΑΕ (οι άδειες εξαίρεσης διαπιστώνονται εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης σύμφωνα με το Ν. 3468/06), αποτελεί σύμφωνα με τη διάταξη του ΥΠΕΧΩΔΕ το διακριτικό γνώρισμα για την απαλλαγή (ή μη απαλλαγή) από τον περιορισμό της οικοδομησιμότητας και αρτιότητας.

Για λόγους επομένως ισονομίας, θα πρέπει να απαλλαγούν από τον περιορισμό της οικοδομησιμότητας και αρτιότητας όσες αιτήσεις (έως τη δημοσίευση της εν επίμαχης ΚΥΑ) έχουν υποβληθεί προς τη ΡΑΕ.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το άρθρο 4 της ΚΥΑ για την έγκριση ειδικών όρων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις εκτός σχεδίου περιοχές, θα πρέπει να αντικατασταθεί ως εξής:

‘Η απαίτηση της παρ.1 της περίπτωσης Α του άρθρου 1 δεν εφαρμόζεται σε φωτοβολταϊκά συστήματα για τα οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έχει χορηγηθεί άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης από άδεια παραγωγής, καθώς και για εκκρεμή αιτήματα, τόσο στο Διασυνδεδεμένο, όσο και στο μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα’.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Θα προβούν στην απαραίτητη διόρθωση προκειμένου να επιλυθεί οριστικά και δίκαια ένα πρόβλημα το οποίο απειλεί την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας και την επίτευξη των στόχων της χώρας για διείσδυση των ΑΠΕ και ταλαιπωρεί παράλληλα επί έτη χιλιάδες μικρούς και μικρομεσαίους επενδυτές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σοφία Ανδριοπούλου

Γρηγόρης Ψαριανός

Νίκος Τσούκαλης

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.